20230103_Odal_forside

Hurra  - en ny Røde Kors-forening er født!

I januar i 2023 ble Odal Røde Kors stiftet.

3. januar 2023 ble det avholdt stiftelsesmøte på Skarnes i Odal.

Odal Røde Kors vil ha to fokusområder i første omgang. Dette er omsorgsaktiviteten besøksvenn og beredskap.

Ordførerbesøk

Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer, deltok også på stiftelsesmøte. Han sa at han synes det er bra at Røde Kors etablerer seg i Odal og mener mange vil dra nytte av det. 

 

Nytt lokalstyre

Det ble valgt et interimstyre som vil gjelde til første ordinære årsmøte neste år. Leder Merethe Liland sier at styret gleder seg til å få satt igang og oppforer folk som ønsker å være frivillig om å ta kontakt. 

Foto av nytt styre i Odal Røde Kors
Styremedlem June Lill Solstad Westheim, nestleder Terje Holtet, leder Merethe Liland og vara styremedlem Andreas Dalüge.