Bli frivillig i FFA

Som frivillig i Ferie for alle kan du bli et barns beste ferieminne!

Hedmark Røde Kors arrangerer ferietilbud i vinter, sommer og høstferie.

Ferieopholdene har 3-4 overnattinger og arrangeres i 2022 på Merket i Valdres og Eidene på Tjøme.

Det er viktig at familiene får en god ferieopplevelse, som frivillig bidrar du til aktiviteter og å skape gode rammer underveis i ferieoppholdet.

Hva gjør man som frivillig i Ferie for alle?

 Til hvert opphold har vi behov for 5-6 frivillige. 

De frivillige er med som tilretteleggere for en god ferie og bidrar til aktiviteter gjennom oppholdet i samarbeid med Røde Kors sentrene. De er der i tillegg til foreldrene, ikke som en erstatning for dem. Det er et mål at familiene skal styrkes gjennom felles aktiviteter og opplevelser. 

Alle ferieoppholdene har fokus på utendørs aktivitet, fra ski og aking i vinterferien til sjøliv og vannaktiviteter om sommeren. På sommeroppholdet på Merket forsøker vi i tillegg til opplevelser i nærområdet å planlegge for dagstur til en klatrepark eller fornøyelsespark. 

Hva kreves av den frivillige?

  • Du må være over 18 år
  • Du må gjennomføre et intervju/samtale slik at vi blir kjent med deg
  • Du må kunne levere avgrenset politiattest
  • Røde Kors tilbyr nødvendig kurs og opplæring i forkant av ferieoppholdene

Vil du vite mer om Ferie for alle eller kunne du tenke deg å være med som frivillig på et ferieopphold? 

Kontakt:

Helen
Helen Rønningsbakken
Rådgiver oppvekst og organisasjon
E-post
helen.ronningsbakken@redcross.no
Mobil
938 65 446