Om Hedmark Røde Kors

Hedmark Røde Kors har kontor på Hamar. Her finner du distriktets administrasjon og ansatte som bistår lokalforeninger og hjelpekorps med administrative, organisatoriske og praktiske oppgaver.

Hedmark Røde Kors

Post- og gateadresse: Stormyrvegen 9, 2315 Hamar
Telefon: 22 05 40 00
E-post: dk.hedmark@redcross.no

Distriktskontorene i Hedmark og Oppland er samorganisert som felles distriktskontor for Røde Kors i Innlandet.

Målsettingen for prosjektet er at minimum 1% av innbyggerne i Innlandet fylke skal være frivillig i Røde Kors. Denne siden skal vise deg hvordan og hva vi skal jobbe med.
Nabolagsmøtene er møter mellom foreninger innen et rimelig nært eller naturlig geografisk område. Det gjennomføres to ganger pr. år.
Hvordan kan vi drive vår foreningen enklere og smartere? Hvordan kan vi utvikle oss som tillitsvalgte, ledere og frivillige?Vi møtes på skjerm hver mandag kl. 20-21.
Velkommen til årest største samling i Røde Kors i Innlandet. Røde Kors-helg 2024 på Lillehammer, 15.-17. november, er for alle frivillige i Oppland Røde Kors og Hedmark Røde Kors.
Røde Kors i Innlandet gir ut månedlige nyhetsbrev. INNsikt sendes ut på e-post til alle frivillige og medlemmer i Innlandet, samt andre samarbeidspartnere.
Røde Kors sitt oppdrag er å hindre og lindre menneskelig lidelse. Lokalstyret skal sørge for at lokalforeningen utøver behovsrelaterte, humanitære aktiviteter i lokalsamfunnet, støttet av distriktet.