Om Hedmark Røde Kors

Hedmark Røde Kors har kontor på Hamar. Her finner du distriktets administrasjon og ansatte som bistår lokalforeninger og hjelpekorps med administrative, organisatoriske og praktiske oppgaver.

Hedmark Røde Kors

Post- og gateadresse: Stormyrvegen 9, 2315 Hamar
Telefon: 22 05 40 00
E-post: dk.hedmark@redcross.no

Distriktskontorene i Hedmark og Oppland er samorganisert som felles distriktskontor for Røde Kors i Innlandet.

Hver uke møtes vi på skjermen for en Kveldsprat. Det blir godt organisasjonsfaglig påfyll, spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger
Oversikt over publiseringer og utgivelser fra Hedmark Røde Kors.