Om Hedmark Røde Kors

Hedmark Røde Kors har kontor på Hamar. Her finner du distriktets administrasjon og ansatte som bistår lokalforeninger og hjelpekorps med administrative, organisatoriske og praktiske oppgaver.

Hedmark Røde Kors

Post- og gateadresse: Stormyrvegen 9, 2315 Hamar
Telefon: 22 05 40 00
E-post: dk.hedmark@redcross.no

Distriktskontorene i Hedmark og Oppland er samorganisert som felles distriktskontor for Røde Kors i Innlandet.

Nabolagsmøtene er møter mellom foreninger innen et rimelig nært eller naturlig geografisk område. Det gjennomføres to ganger pr. år.
Hvordan kan vi drive vår foreningen enklere og smartere? Hvordan kan vi utvikle oss som tillitsvalgte, ledere og frivillige? Hvordan kan vi få organisasjons-påfyll uten bruk av reisetid og penger?
Oversikt over publiseringer og utgivelser fra Hedmark Røde Kors.
Velkommen til årest største samling i Røde Kors i Innlandet. Røde Kors-helg 2023 på Lillehammer, 10.-12. november, er for alle frivillige i Oppland Røde Kors og Hedmark Røde Kors.