innsats logo

INNsats 2024-26

Målsettingen for prosjektet er at minimum 1% av innbyggerne i Innlandet fylke skal være frivillig i Røde Kors. Denne siden skal vise deg hvordan og hva vi skal jobbe med.

Hvordan?

- Vi skal ta vare på dagens frivillige
- Vi skal være en foretrukket organisasjon for frivillighet
- Vi skal ikke miste nye frivillige på veien inn i aktivitet
- Vi skal øke medlemstall og foreningenes inntekter

Alle de enkelte tilbudene under er tilgjengelig for alle foreningene i Innlandet. Foreningen velger selv hvilke muligheter den ønsker å benytte seg av.

Klikk her for bestilling eller henvendelse

Verktøy for å nå våre mål