Program RK-helg Hedmark Røde Kors 21

Innhold Røde Kors-helg 2021

Her er oppdatert program med tid, aktivitet og hvilket rom som skal benyttes

Programmet for RK-helg 21

Oppdatert 10. nov

Fredag 12. november

tid  hva  hvor 
17.00-20.00  Lederforum Storhamar 2 
17.00-20.00  Temakurs Taushetsplikt  Domkirkeodden 
17.00-20.00  Aktivitetslederkurs Koigen 
17.00-20.00  Grunnkurs beredskap  Furuberget 1 
17.00-20.00  Introduksjon til skadesminke  Skibladner 
17.00-20.00  Førstehjelp basisferdigheter  Furuberget 2 
17.00-20.00  Ettersamtale nivå 1  Vikingskipet 
17.00-20.00  Grunnkurs psyk. førstehjelp  Storhamar 1 
20.00  Middagsbuffet  Restauranten 
21.00  Sosialt og Elements-quiz med Espen Rølla  Scandic Scene 

Lørdag 13. november

tid  hva  hvor 
09:00-10.30  Lederforum fortsetter  Storhamar 2 
09:00-10.30  Lokalt påvirkningsarbeid  Domkirkeodden 
09:00-10.30  Aktivitetslederkurs fortsetter  Koigen 
09:00-10.30  Røde Kors-prinsippene  Skibladner 
09:00-10.30  Innføring i massetriage  Furuberget 2 
09:00-10.30  Ettersamtale nivå 1 fortsetter  Vikingskipet 
09:00-19:30  Påbygningsmodul psykososial førstehjelp  Storhamar 1 
11:00-12:00  Åpning og inspirasjonsforedrag med Simen Almås  Scandic Scene 
12:00-13:00  Lunsj  Restauranten 
13:00-16:00  Tør du lytte?  Domkirkeodden 
13:00-19:30  Grunnkurs førstehjelp  Storhamar 2 
13:00-19:30  Temakurs aktiviteter barn og unge  Koigen 
13:00-15:30  Startkurs  Vikingskipet 
13:00-19:30  Temakurs Samtale med pers i selvmordsfare  Skibladner 
13:00-19:30  Øvelse Hjelpekorps  Scandic Scene 
13:00-19:30  Øvelse Beredskap  Furuberget 2 
13:00-19:30  Migrasjonskurs inkl norsktrening  Furuberget 1 
15:30-16:30  Pantelotteriets pølsefest med Kahoot  Scandic Scene 
16:30-19:30  Temakurs Besøkstjeneste  Domkirkeodden 
16:30-19:30  Dialog og konflikthåndtering  Vikingskipet 
20:00  Middag «Vi feirer frivilligheten»  Scandic Scene 
Defrost Youth Choir  Scandic Scene 
Sosialt og fest DJ Stinterud og Benjamin Kippersund 

Søndag 14 november

tid  hva  hvor 
09:00-09:45  Miniseminar: Eldrebølgen  Koigen 
09:00-09:45  Miniseminar: Personlig beredskap  Storhamar 1 
09:00-09:45  Miniseminar: Sårbare barn og unge  Furuberget 1 
09:00-09:45  Miniseminar: Leder i Røde Kors  Furuberget 2 
09:00-09:45  Miniseminar: Droner i hjelpekorpset  Scandic Scene 
09:00-15:00  Ettersamtale nivå 1  Vikingskipet 
10:00-10:45  Miniseminar: RØFF  Koigen 
10:00-10:45  Miniseminar: Demens  Storhamar 1 
10:00-10:45  Miniseminar: Kjøretøy og førerkort  Furuberget 1 
10:00-10:45  Miniseminar: Ensomhet og isolasjon  Storhamar 2 
10:00-10:45  Miniseminar: Sorgreaksjoner  Domkirkeodden 
10:00-10:45  Miniseminar: Rekruttering  Furuberget 2 
10:00-10:45  Miniseminar: CIM-varsling  Scandic Scene 
10:00-14:30  Fagsamling: Vitnestøtte  Skibladner 
11:30-12:30  Lunsj
12:30-14:30  Fagsamling: Visitor  Koigen 
12:30-14:30 Fagsamling: Besøkstjeneste  Storhamar 2 
12:30-14:30 Fagsamling: Røde Kors Våketjeneste  Storhamar 1 
12:30-14:30 Fagsamling: Beredskapsvakter  Furuberget 2 
12:30-14:30 Fagsamling: Oppvekst  Furuberget 1 
12:30-14:30  Fagsamling: Hjelpekorps  Scandic Scene 
12:30-14:30  Fagsamling: Migrasjon  Domkirkeodden 
15:00-  Kakefest, inspirasjonsforedrag med Robert Mood og finale på helga