Kveldsprat

Hver mandag kl. 20-21 møtes vi på skjermen for en Kveldsprat. Det blir godt organisasjonsfaglig påfyll, spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger

Kveldsprat generell logo

Formålet med Kveldsprat er å tilby en organisasjonsfaglig møteplass med nyttige tema, tips, råd og veiledning til å jobbe smartere, enklere og produsere mer humanitær aktivitet med tilgjengelige ressurser.

I Røde Kors er det det stor forskjell på foreningene. Kveldsprat tar for seg de organisasjonstemaene som angår de aller fleste. Kveldsprat skal passe for de som kun er et hjelpekorps og foreninger med flere aktiviteter.

Kveldsprat er for alle tillitsvalgte, aktivitetsledere og andre frivillige ressurspersoner i Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors. Det er ingen offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal være et supplement til annen etablert hjelp, bistand og oppfølging til foreningene.

Deltakelse i Kveldsprat er helt frivillig og skal ikke være en mer-belastning eller oppleves som en forpliktelse. Enkelte tema kan være viktigere enn andre - du velger selv om du vil delta og hva du vil være med på.

Klikk her for å delta i Kveldsprat

Program høsten 2021

Uke 34 - 23 august 
Hvordan nye frivillige skal behandles i DiBa? 
Foreningene får frivillig-ønsker i DiBa. Denne kvelden får du en forenklet og praktisk innføring i hvordan disse aktivitetsønskene skal behandles. 

 

Uke 35 - 30 august  
Introduksjon til «Samfunnspuls»
Røde Kors har en viktig rolle i å avdekke humanitære utfordringer og å synliggjøre dem slik at behovene blir møtt. Samfunnspuls er en kunnskapsbank for frivillige og ansatte i Røde Kors. Den kan brukes blant annet i planlegging av aktiviteter og til analyser av lokale humanitære behov.

 

Uke 36 - 6 september  
Personvern (GDPR)  
Røde Kors behandler personopplysninger om frivillige og deltakere i aktivitet. Hvilke opplysninger har vi bruk for og hvordan skal opplysningene lagres? Hva er personopplysninger og hva er sensitive personopplysninger?

 

Uke 37 - 13 september 
Inntekter/søknader – finansiering av drift og investeringer  
Det finnes mange muligheter for finansiering og drift av en Røde Kors-forening. Her får du gode råd og tips – og mange steder dere kan søke penger. Søknadsportalen har søknadsfrister 1. oktober. 

 

Uke 38 - 20 september 
Nye korsveien – foreningens lagringsrom 
Alle Røde Kors-foreningene får tilbud om lagring på korsveien. Hva får din forening og hvordan skal den brukes? 

 

Uke 39 - 27 september  
Varsling og håndtering av kritikkverdige forhold
I en stor organisasjon er det av og til utfordringer med medlemmer og frivillige som ikke fyller «spillereglene». Erfaringer fra andre distrikt. 

 

Uke 40 - 4 oktober  
Fra start til mål – frivillige til aktivitet  
Hva skjer når en ny frivillig registrerer et aktivitetsønske på rodekors.no?Hvordan håndteres ønsket i DiBa, mottak av frivillig i foreningen, intervju, vurdere egnethet, opplæring, ID-kort, Etikkerklæring og Taushetserklæring osv. …. Mottaksansvarlig eller aktivitetsleder? Hvem gjør hva?

 

Uke 41 - 11 oktober  
Samfunnssikkerhet og beredskap
Har vi forskjellige typer beredskap i Røde Kors? Hvem «eier» beredskapen i Røde Kors? Hvem har beredskapsansvar i foreningen? 

 

Uke 42 - 18 oktober  
VOVV – viktigste lover for en Røde Kors-forening  
Hvilke lover og bestemmelser gjelder for din forening og hvor finner vi disse? Lokale og nasjonale eksempler.  

 

Uke 43 - 25 oktober  
Velfungerende lokalforening – gjennomføring av egenanalyse  
Har din forening gode rutiner og er godt rustet for hverdag og krise? Kan dere gjøre oppgaver på en enklere og smartere måte? Oppfyller dere alle forpliktelsene til en Røde Kors-forening?  

 

Uke 44 - 1 november  
Ledelse i Røde Kors – ledelsesmodellen  
Være rollemodell; Sette retning – engasjere – gjennomføre; formelt ansvar. Ledelsesmodellen i Røde Kors er gjeldende for alle ledere på alle nivå. 

 

Uke 45 - 8 november  
Åpen post – aktuelle tema 
Kom gjerne med innspill til tema du ønsker skal drøftes. 
Send ditt spørsmål eller ønsketema til 
even.stromman@redcross.no – distriktskontoret svarer. 

 

Uke 46 - 15 november  
Forsikringer
Alle frivillige i Røde Kors er forsikret i aktivitet. Hvilke forsikringer gjelder for hvem? Hva skal til for at forsikring skal gjelde og hvordan skal man melde en hendelse? 

 

Uke 47 - 22 november  
Valgkomitéarbeid og rekruttering av nye frivillige til aktivitet/rolle/funksjon 
Valgkomiteen har stor innflytelse og stort ansvar. Nå er det på tide å starte arbeidet. Tips og metoder for å finne egnede kandidater til styret og råd. Målrettet rekruttering av tillitsvalgte til spesielle verv, verving av frivillige til aktivitet eller som aktivitetsleder 

 

Uke 48 – 29 november  
Sikkerhet i egne aktiviteter (intern beredskap) 
Hva skjer hvis en i hjelpekorpset skader seg alvorlig i aktivitet eller en BARK-deltaker blir borte på tur? Hvem har ansvar og hvem skal gjøre hva? 

 

Uke 49 – 6 desember  
Sjekkpunkter ved inngangen til et nytt Røde Kors-år 
Alle Røde Kors-foreninger har store formelle og uformelle oppgaver som skal løses i forbindelse med årsskifte/årsmøter. Her får du tips og råd. 

 

Uke 50 – 13 desember  
Snart jul
Vi oppsummerer året og trekker fram noen gode historier. Ta med gløgg og pepperkaker. 

 

Ta kontakt med Even Strømman for spørsmål.

Even
Even Strømman
Organisasjonsrådgiver
E-post
even.stromman@redcross.no
Mobil
950 65 066