Kveldsprat

Hver mandag kl. 20-21 møtes vi på skjermen for en Kveldsprat. Det blir godt organisasjonsfaglig påfyll, spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger

Kveldsprat generell logo

Formålet med Kveldsprat er å tilby en organisasjonsfaglig møteplass med nyttige tema, tips, råd og veiledning til å jobbe smartere, enklere og produsere mer humanitær aktivitet med tilgjengelige ressurser.

I Røde Kors er det det stor forskjell på foreningene. Kveldsprat tar for seg de organisasjonstemaene som angår de aller fleste. Kveldsprat skal passe for de som kun er et hjelpekorps og foreninger med flere aktiviteter.

Kveldsprat er for alle tillitsvalgte, aktivitetsledere og andre frivillige ressurspersoner i Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors. Det er ingen offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal være et supplement til annen etablert hjelp, bistand og oppfølging til foreningene.

Deltakelse i Kveldsprat er helt frivillig og skal ikke være en mer-belastning eller oppleves som en forpliktelse. Enkelte tema kan være viktigere enn andre - du velger selv om du vil delta og hva du vil være med på.

Klikk her for å delta i Kveldsprat

 

Program høsten 2022

 

Uke 39 - 26. september
Avlyst

Uke 40 - 3. oktober
Personvern i Røde Kors (GDPR)
Røde Kors behandler personopplysninger om frivillige og deltakere i aktivitet. Hvilke opplysninger har vi bruk for og hvordan skal opplysningene lagres? Hva er personopplysninger og hva er sensitive personopplysninger?

Uke 41 - 10. oktober
Nye korsveien – foreningens lagringsrom
Alle Røde Kors-foreningene får tilbud om lagring på korsveien. Hva får din forening og hvordan skal den brukes?

Uke 42 - 17. oktober
Beredskapsøvelse
Vi gjennomfører papirøvelse.

Uke 43 - 24. oktober
Røde Kors-skolen
Her får du presentert Røde Kors-skolen - og hvilken funksjon skolen har i vår organisasjon.

Uke 44 - 31. oktober
VOVV – viktigste lover for en Røde Kors-forening.
Hvilke lover og bestemmelser gjelder for din forening og hvor finner vi disse? Lokale og nasjonale eksempler.

Uke 45- 7. november
Valgkomitéarbeid og rekruttering av nye frivillige til aktivitet/rolle/funksjon.
Valgkomiteen har stor innflytelse og stort ansvar. Nå er det på tide å starte arbeidet. Tips og metoder for å finne egnede kandidater til styret og råd. Målrettet rekruttering av tillitsvalgte til spesielle verv, verving av frivillige til aktivitet eller som aktivitetsleder

Uke 46 - 14. november
Varsling og håndtering av kritikkverdige forhold i Røde Kors.
I en stor organisasjon er det av og til utfordringer med medlemmer og frivillige som ikke fyller «spillereglene». Erfaringer fra andre distrikt.

Uke 47 – 21. november
Sikkerhet i egne aktiviteter (intern beredskap)
Hva skjer hvis en i hjelpekorpset skader seg alvorlig i aktivitet eller en BARK-deltaker blir borte på tur? Hvem har ansvar og hvem skal gjøre hva?

Uke 48 - 28. november
Foreningenes og distriktenes handlingsplaner for 2023

Uke 49 – 5. desember
Sjekkpunkter ved inngangen til et nytt Røde Kors-år.
Alle Røde Kors-foreninger har store formelle og uformelle oppgaver som skal løses i forbindelse med årsskifte/årsmøter. Her får du tips og råd.

Uke 50 - 12. desember
Snart jul i Røde Kors

 

Even
Even Strømman
Organisasjonsrådgiver
E-post
even.stromman@redcross.no
Mobil
950 65 066