Kveldsprat

Hver mandag kl. 20-21 møtes vi på skjermen for en Kveldsprat. Det blir godt organisasjonsfaglig påfyll, spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger

Kveldsprat generell logo

Formålet med Kveldsprat er å tilby en organisasjonsfaglig møteplass med nyttige tema, tips, råd og veiledning til å jobbe smartere, enklere og produsere mer humanitær aktivitet med tilgjengelige ressurser.

I Røde Kors er det det stor forskjell på foreningene. Kveldsprat tar for seg de organisasjonstemaene som angår de aller fleste. Kveldsprat skal passe for de som kun er et hjelpekorps og foreninger med flere aktiviteter.

Kveldsprat er for alle tillitsvalgte, aktivitetsledere og andre frivillige ressurspersoner i Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors. Det er ingen offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal være et supplement til annen etablert hjelp, bistand og oppfølging til foreningene.

Deltakelse i Kveldsprat er helt frivillig og skal ikke være en mer-belastning eller oppleves som en forpliktelse. Enkelte tema kan være viktigere enn andre - du velger selv om du vil delta og hva du vil være med på.

Kveldsprat på Teams gir en unik mulighet til å hente innledere fra foreninger eller distriktskontor i hele landet og fra Nasjonalkontoret. Dette vil vi utnytte så langt det er mulig.

Bli med på Kveldsprat i Teams her!

Program for våren 2021

Uke 15  - 12 april -
Beredskapsplaner           
Distriktenes beredskapsplaner og nye maler for beredskapsplaner for Røde Kors-foreningene

Uke 16  - 19 april -
Talspersonrollen i Røde Kors – presse- og mediekontakt         
Vi er talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner, og handler slik at vi er i best mulig beredt til å møte dagens og morgendagens humanitære behov. Har dette noe med presse og media å gjøre? Avklaringer, tips og råd på flere fagområder.

Uke 17  - 26 april -
Røde Kors som støtteaktør til offentlige myndigheter              
Røde Kors ble anerkjent som støtteaktør for norske myndigheter ved kongelig resolusjon den 21. august 2009. En kongelig resolusjon er en beslutning truffet av Kongen i Statsråd. Støtteaktørrollen er en anerkjennelse fra norske myndigheter om at visse humanitære oppgaver bedre kan utføres av Røde Kors med vårt uavhengige og nøytrale mandat, enn av myndighetene selv. Hva innebærer dette for oss? Hva tenker offentlige myndigheter om Røde Kors?

Uke 18  - 3 mai -
8. mai, Røde Kors-historien og prinsippene våre
Historietime med aktuell informasjon om årets 8. mai-kampanje.

Uke 19  - 10 mai -
Røde Kors frivilligpolitikk                     
Frivillighetspolitikken er vedtatt av Landsmøtet. Her gis rammer som forplikter alle ledd i organisasjonen til å ta imot, lære og følge opp frivillige på en måte som gjør at vi både rekrutterer og beholder de frivillige. På samme måte regulerer frivillighetspolitikken frivilliges ansvar og plikter overfor Røde Kors.

Uke 20 - 17. MAI
Uke 21 - PINSE

Uke 22  - 31 mai -
Organisasjonsstrukturen i Røde Kors - i Norge og globalt        
Organisasjonen, saksgang og forventningsavklaringer på kryss og tvers.

Uke 23  - 7 juni -
Personvern i Røde Kors (GDPR)                          
Røde Kors behandler personopplysninger om frivillige og deltakere i aktivitet. Hvilke opplysninger har vi bruk for og hvordan skal opplysningene lagres? Hva er personopplysninger og hva er sensitive personopplysninger?

Uke 24  - 14 juni -
Frivillighetsundersøkelse lokalt og nasjonalt        
Hvem og hvorfor vil mennesker bruke av sin tid på Røde Kors? Hvordan gjennomføre en undersøkelse lokalt, og hva kan vi lære an nasjonale undersøkelser?

Uke 25  - 21 juni -
God sommer!                    
Kommende aktiviteter, gode planer, utfordringer, FFA.

Ta kontakt med Even Strømman for spørsmål.

Even
Even Strømman
Prosjektleder nasjonal våketjeneste og org.
E-post
even.stromman@redcross.no
Mobil
950 65 066