Rendalen Røde Kors

Rendalen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 134, 2485 RENDALEN
Telefon
91585621
E-post
rendalenrodekors@outlook.com
Leder
Marit Bjørnstad
Nestleder
Vebjørn Myrberg

Her finner du Rendalen Hjelpekorps Facebook-side