Sollia Røde Kors

Sollia Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Solliavn 155, 2476 ATNA
Telefon
90945661
E-post
sollia.bygg@online.no
Leder
Einy Brænd
Nestleder
Benjamin Taeymans

Velkommen!