Solør Røde Kors

Solør Røde Kors har aktiviteter innen besøkstjeneste og beredskapsvakter. Vi har også aktiviteter for beboere på asylmottak.

Adresse
Frøyas gate 6, 2270 FLISA
Telefon
90591624
E-post
tore.skybak@hotmail.no
Leder
Tore Skybak
Nestleder
Liv Larsen

Velkommen!

Lover Solør Røde Kors 2023.doc

Våre aktiviteter i Solør Røde Kors