Stor-Elvdal Røde Kors

Stor-Elvdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Atnaveien 124, 2480 KOPPANG
E-post
tah@stor-elvdal.kommune.no
Leder
Kristian Lingjerde

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Stor-Elvdal Hjelpekorps Facebook-side