Tolga Røde Kors

Tolga Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Sætershallen, 2540 TOLGA
Telefon
41607076
E-post
post@tolgarodekors.no
Leder
Roger Øverby
Nestleder
Ingar Brennmoen

Her finner du Tolga Hjelpekorps Facebook-side