Tynset Røde Kors Hjelpekorps

Tynset Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 2, 2501 TYNSET
Telefon
91835710
E-post
tynsetrkh@gmail.com
Leder
Stein Gunnar Haugen
Nestleder
Halvor Horten

Velkommen!

Våre aktiviteter