Bømlo Røde Kors

Bømlo Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Telegrafveien 2, 5427 URANGSVÅG
Telefon
930 66 800
E-post
post@bomlork.no
Leder
Einar Rosenback
Nestleder
Rune S. Aga
Leder
Vibeke Alvsvåg

Du finner oss også på facebook: https://www.facebook.com/bomlork

Vi leiger også ut lokaler på Røde Kors-huset på Bømlo. Trykk her for mer informasjon!

Aktiviteter i Bømlo