Bømlo Røde Kors

Bømlo Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Telegrafveien 2, 5427 URANGSVÅG
Telefon
930 66 800
E-post
post@bomlork.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Bømlo