6 frivillige fra Samnanger Røde Kors

Beredskap

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norske myndigheter gjennom en sterk tilstedeværelse i store og små lokalsamfunn.

Røde Kors har avklarte roller og oppgaver i forhold til det offentlige.

Både lokalt og regionalt er det i Hordaland et godt samarbeidet mellom Røde Kors og andre aktører i beredskapsarbeidet.

Vi ønsker å  delta i forebyggende arbeid for å unngå eller redusere skader når ulykken skjer.

Derfor deltar Røde Kors i lokalsamfunnets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, i tett samarbeid med det offentlige.

Når ulykken rammer og kriser inntreffer, må vi være forberedt på å både reagere raskt og å handle effektivt.

Dette betyr at Røde Kors også er en relevant aktør ved planlegging og gjennomføring av øvelser.

Vi har også et høyt fokus på personlig beredskap, og jobber kontinuerlig for at befolkningen skal være best mulig rustet til å ta vare på seg selv og være forberedt på mulige krisesituasjoner.

I den forbindelse har vi lansert Beredskapsvettreglene, som skal gi kunnskap om hvordan man kan hjelpe seg selv om andre når en krise inntreffer.