Til Topps 2016 Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Migrasjon

Hordaland Røde Kors arbeidet hele tiden for å skape et mer inkluderende, flerkulturelt samfunn.

Arbeidet har en dobbel funksjon: Minoriteter skal kunne ivareta sitt menneskeverd og likevel bli integrert i majoritetssamfunnet. Samtidig skal majoriteten føle trygghet for egen integritet og tilhørighet.

I distriktet har vi en rekke aktiviteter som skal bidra til å fremme integrering, språktrening, fysisk aktivitet og sosial inkludering. Vi har aktiviteter på asylmottak, flyktningguide, norsktrening, flerkulturell turgruppe og de flerkulturelle ungdomsgruppene Multimix og Kompis.

Aktiviteter for flyktninger og migranter

 

Les mer om migrasjon her.

 

Kontakt

Orjan Skaga small
Ørjan Skaga
Seksjonsleder Migrasjon
E-post
orjan.skaga@redcross.no
Telefon
99 77 95 09