Sosial inkludering Besøkstjeneste

Fellesskap og inkludering

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet.

Sosial ekskludering og ensomhet rammer stadig flere. Å høre til og ha tilgang til små og store felleskap er viktig for å leve et godt liv.

I sårbare situasjoner i livet kan vi ha ekstra behov for støtte av medmennesker rundt oss. Til tross for at vi i Norge har et godt utbygd velferdssamfunn, faller mennesker utenfor fellesskapet og ender opp med levekår som ikke er akseptable.

Røde Kors er til stede for mennesker som har behov for omsorg og sosial kontakt ved å tilby åpne møteplasser og kontakt én-­til-­én og i nettverk.

I Hordaland har vi aktiviteter for straffedømte, sårbare voksne og sårbare kvinner. Vi har også Besøkstjeneste som organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen.

Kontakt

David sk
David Yttervik Seetiangtham
Seksjonsleder Omsorg
E-post
david.yttervik.seetiangtham@redcross.no
Telefon
982 35 703
Mobil
99631163