Vitnestøtte i Hordaland

Til de som skal vitne i en rettsak

Å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd vil ofte føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i en slik situasjon.

Røde Kors i Hordaland samarbeider med domstolene i Tinghuset i Bergen (Hordaland Tingrett og Gulating Lagmannsrett) om drift av vitnestøtte. Aktiviteten skal dekke vitners behov for medmenneskelig støtte, informasjon og praktisk tilrettelegging i tilknytning til rettssaken.

Hva er en vitnestøtte

  • En vitnestøtte er en frivillig person som skal bistå vitner med medmenneskeligstøtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker.
  • Målsettingen er å øke tryggheten for vitnene i forbindelse med rettssaken.
  • Vitnestøttene får en grundig opplæring i sin rolle, har taushetsplikt og har blant annet fått klare retningslinjer på å ikke diskutere selve saken med vitnene.
  • Vitnestøtten vil være en beroligende samtalepartner, både i forkant av, og umiddelbart etter rettssaken. Vitnestøtteoppgavene vil foregå i tinghus og domstoler.
  • En vitnestøtte bør ha anledning til å bruke inntil to dager per måned på dette frivillige arbeidet, enten hele eller halve dager.

Medmenneskelig støtte

En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne. Dernest veiledning og praktisk hjelp.

Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen. Med bistand fra Røde Kors Vitnestøtte kan vitnet bli tryggere på situasjonen og forstå rollen sin bedre.

Dette kan føre til at vitnet kan konsentrere seg om forklaringen sin - som igjen kan bidra til å gi retten et riktigst mulig grunnlag for sin avgjørelse.

Skal du vitne?

Det er selvsagt frivillig for alle vitner å benytte seg av vitnestøttetilbudet. Hvis du ønsker vitnestøtte, eller vil vite mer om ordningen, kan du kontakte din lokale domstol. Alle som skal vitne kan spørre om å få vitnestøtte.

Her kan du lese mer om vitnestøtteordningen i Hordaland Tingrett.

Vil du bli vitnestøtte?

En vitnestøtte er et medmenneske som er/blir frivillig i Røde Kors, som sier seg villig til å være på vakt i en domstol, som regel Tinghuset i Bergen, 1-2 ganger i måneden.

Vitnestøttene har et eget kontor med telefon og pc, og de ferdes overalt i domstolen der vitnene er. I tillegg vil det kunne gis digital vitnestøtte der det er behov/ mulighet for det. På denne måten dekker vitnestøttene behovet for psykososial støtte for de som trenger det før og etter man vitner i retten. Videre skal vitnestøttene informere og svare på spørsmål om hva man kan forvente av det å vitne i retten. Selve saken, eller vitnemålet, skal ikke diskuteres.

For å bli frivillig som vitnestøtte må du oppfylle noen kriterier:

  • Du må være over 18 år
  • Du må ha plettfri vandel

I tillegg må du gjennomføre intervju og opplæring, samt være til stede som publikum i en rettssak, før du starter det frivillige arbeidet som vitnestøtte.

Ønsker du å bli frivillig i Vitnestøtte Hordaland? Meld deg inn her.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med din nærmeste domstol, eller:

Elise Smines Eriksen

Koordinator Vitnestøtte Hordaland Røde Kors
E-post: elise.smines.eriksen@redcross.no