Viser bygning med skulpturer i inngangsparti Vis bildetekst
Bergen Tinghus

Vitnestøtte i Hordaland

Emosjonell støtte og praktisk informasjon til de som skal vitne i en rettsak.

Hva er en vitnestøtte?

Å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd vil ofte føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i en slik situasjon.

Informasjon til vitner finner du her.

En vitnestøtte er en frivillig person som først og fremst gir medmenneskelig støtte til den som skal vitne. Dernest veiledning, praktisk hjelp og informasjon om rettspraksis og prosedyrer. Selve saken, eller vitnemålet, skal ikke diskuteres. Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen. Slik kan vitnet få litt mer senket skuldre, forstå sin rolle bedre og bli tryggere på situasjonen. Dette kan føre til at vitnet kan konsentrere seg bedre om sin forklaring, som igjen kan bidra til å gi retten et riktigst mulig grunnlag for sin avgjørelse. På denne måten bidrar vitnestøtter til å sikre rettsstaten.

Vil du bli vitnestøtte?

Som frivillig vitnestøtte er man på vakt enten i Tinghuset eller Gulating i Bergen 2 ganger i måneden. Vitnestøttene har et eget kontor, men driver hovedsakelig med oppsøkende arbeid og ferdes overalt i domstolen der vitnene oppholder seg. Man kan også ha vakter som digital vitnestøtte i domstolens egne digitale møterom, styrt fra vitnestøttekontoret. Vitner kan bestille digital vitnestøtte gjennom Hordaland Tingrett.

Meld deg som frivillig her!

Har du spørsmål eller vil bli vitnestøtte? Ta kontakt med:

Øystein Sundfjord, rådgiver for vitnestøtte, Hordaland Røde Kors
E-post: oystein.sundfjord@redcross.no
Telefontid mellom 09:00- 15:00: 948 95 764