Informasjon til vitner

Informasjon til vitner

Til deg som skal vitne i en rettsak

Å ha opplevd eller vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd vil ofte føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i en slik situasjon.

Medmenneskelig støtte

Hordaland Røde Kors samarbeider med domstolene Hordaland Tingrett og Gulating Lagmannsrett om drift av vitnestøtte.

En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte og omsorg til den som skal vitne. Dernest veiledning og praktisk informasjon. Selve saken eller forklaringen diskuteres ikke. Vitnestøtten kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen.

Med bistand fra Røde Kors Vitnestøtte kan vitnet bli tryggere på situasjonen og forstå oppgaven som vitne bedre.

Digital vitnestøtte

Det er nå mange vitner som avgir sin forklaring digitalt og det er viktig at også disse vitnene får tilbud om støtte. På digitale plattformer blir dessuten tilbudet mer tilgjengelig, særlig for personer som enten ikke har muligheten til eller som ikke ønsker å møte opp fysisk i domstolen for å motta vitnestøtte. Digital vitnestøtte gjør det også mer mulig for vitner å motta vitnestøtte når de ønsker det.

Bestill digital vitnestøtte her: 

Skal du vitne?

Prat med en vitnestøtte digitalt eller les mer om tilbudet her: