14915679_10154754144359903_393253795459896921_n

Beredskap er nøkkelen når det brenner

I helgen brant det i en ferge på Bømlo. Røde Kors bisto med både hjelpekorps og beredskapsvakter. Slike situasjoner viser tydelig det store behovet for å øke fokuset på beredskap.

Lørdag 5.november kan du møte Bømlo Røde Kors på stand fra 10-14.00 på HSD-Senteret på Bømlo. De ønsker å rekruttere flere frivillige til Røde Kors, og spesielt beredskapsvakter. Hendelsen i helgen viser at innsatsen til Røde Kors og de frivillige bidrar med, er til stor nytte når slike situasjoner oppstår.

I hele distriktet trenger vi flere beredskapsvakter som kan stille opp som en ekstra ressurs for det øvrige beredskapsapparatet når noe skjer. Beredskapsvakt er i utgangspunktet et lavterskeltilbud, der du forplikter deg til én kurskveld i året og står på liste for å bli kontaktet dersom det blir behov. Ta kontakt med din lokalforening om du vil vite mer eller melde deg som beredskapsvakt.

I tillegg ønsker Røde Kors et større fokus på beredskap gjennom å holde flere kurs i både beredskap og krisehåndtering, og gjennom et kontinuerlig arbeid med å sikre at både lokalforeninger, kommuner og enkeltpersoner lager seg eller blir bevisst på egne beredskapsplaner. Den første helgen i desember holder vi kurs i krise- og beredskapsledelse, du finner invitasjon og påmeldingsskjema ved å klikke på teksten.

Da innbyggerne på Bømlo ble evakuert lørdag, fikk mannskapet fra Røde Kors blant annet i oppgave å transportere de evakuerte, hente nødvendige ting hjemme hos dem, betjene sentralbordet og å skaffe ulltepper. Senere på dagen tok Røde Kors i bruk RIB'en til hjelpekorpset og samarbeidet med redningsskøyta RS "Sundt" fra Stord om å legge ut oljelenser rundt havaristen. I tillegg fungerte de som en generell beredskapsressurs og bidro til å drifte teltet som ble stilt til disposisjon for brannvesenet sitt mannskap.

- Til tross for at vi i starten ikke ble offisielt alarmert, ble det fort behov for vårt mannskap til diverse oppgaver. Når vi ble kalt ut brukte vi betydelig kortere tid på å komme i effektivt arbeid som en følge av at vi hadde god tilgang på informasjon, vi visste hva vi skulle gjøre og hadde i forkant gjort klart alt nødvendig utstyr. Vi var forberedt., sier Thorbjørn Kirkeleit, operativ leder i Bømlo Røde Kors Hjelpekorps.

Både evakuerte og brannvesenet hadde behov for den bistanden Røde Kors kunne gi.

- Trøtte brannmenn har satt veldig stor pris på jobben vi har gjort der med både matservering, å sørge for tilgang på vann, kaffe og brus samt et varmt sted å oppholde seg. Vi anser dette som en selvfølge og helt naturlig å stille opp og støtte opp om de som faktisk hadde den tøffeste jobben, røykdykkerne og brannmannskapene.