fb_yama_i_studio

Integrerer gjennom nyheter

Yama Wolasmal kom selv som flyktning til Norge som 4-åring. Nå hjelper han nyankomne flykninger og innvandrere med å integrere seg i Norge gjennom TV2 sin nye satsing TV2 Skole.

TV2 skole har som mål å gi et lynkurs i det norske samfunnet for fremmedspråklige.

- Kultur, geografi, natur, politikk, lover og regler er sentrale temaer for opplæringstilbudet, forteller Wolasmal engasjert.

Her vises det nyheter på dari, pashto, arabisk, tigrinja og kurdisk (kurmandji), i tillegg til en versjon på enkel og tydelig norsk. Med hver nyhetssending kommer det oppgaveark, quiz og lærerveiledning.

Wolasmal påpeker at de gjerne tar opp viktige temaer som vold mot barn, likestilling og seksuell legning.

- Dette er temaer som mange ikke pleier å snakke om i sine hjemland, og da er det viktig at vi gir god og riktig undervisning om det med en gang de ankommer Norge.

Han forteller om en nyankommen familiefar som innimellom gir en ørefik til barnet sitt. I mange kulturer er dette dessverre helt vanlig.

- I Norge er derimot vold mot barn ulovlig og barnevernet blir koblet inn i slike saker. For å unngå at dette skjer er det viktig at familiefaren får informasjon om norske lover og regler tidlig på sitt morsmål. Her kan TV2 Skole bidra, understreker Wolasmal. 

I tillegg til slike alvorlige temaer tar TV2 skole opp saker om norsk kultur og væremåte.

- Vi forsøker også å diskutere mer joviale ting som norsk turkultur, 17 mai-tradisjoner og andre særnorske vaner, forteller Walasmal.

Nyhetssendingene finnes åpent på nett og Walasmal oppfordrer Røde Kors foreninger til å dra nytte av dette tilbudet.

- Det er et veldig bra supplement til den ordinære norskundervisningen og et viktig ledd i et godt integreringstilbud, avslutter Walasmal.

I denne veilederen finner du mer informasjon om hvordan Røde Kors-foreninger kan dra nytte av TV2 Skole.