Anne Fuhr

Anne Fuhr er gått bort

Med stor sorg har Askøy Røde Kors mottatt meldingen om at vår kjære Anne Fuhr har gått bort.

Anne Fuhr var en helt enestående frivillig i Askøy Røde Kors, som satt dype spor etter seg hvor enn hun gikk.

Anne har vært en stor pådriver for barneklubben, besøkstjenesten, reiseklubben og blodprogrammet. Hun var også aktiv i kvinnekafeen, seniorkafeen, sommerskolen og var medlem av Askøy Røde Kors sitt styret.

I 2015 fekk Anne Hordaland Røde Kors sin ildsjelpris, og året etter fikk hun Hordaland Røde Kors Omsorg sin fortjenestemedalje. 

Tusen takk for alt du gjorde for oss i Røde Kors, Anne.

Du vil bli dypt savnet!