Barnas Røde Kors

Nasjonal BARK-samling i Bergen

Vi har den store gleden av å invitere til Nasjonal BARK-samling i Bergen 11. – 13. november!

Arrangementet består av fagdag for ansatte i Røde Kors 11. – 12.november og samling for frivillige i Barnas Røde Kors 12. – 13. november. Ansatte er velkommen til å delta på begge arrangementene.

Forrige gang Nasjonal BARK-samling ble avviklet var i 2017. Vi håper derfor at alle vil sette ekstra stor pris på å møtes igjen.

Vi kommer til å bruke helgen på å bli kjent med hverandre og lære av hverandre. Vi får faglig påfyll og inspirasjon og - fremfor alt -  blir vi litt bedre til å hjelpe andre!

Spørsmål og svar angående BARK-samlingen

Har du flere spørsmål, så bare ta kontakt med Alexander på 944 21 066 eller alexander.benjamin@redcross.no.

Program

Program BARK-samling for frivillige

Program BARK-samling for ansatte