Vigdis Bakkane Ukraina Udi pakker Vis bildetekst
Vigdis Bakkane viser frem UDIs nødhjelpspakker, som alle får tilbud om når de ankommer Scandic Kokstad. Det er de mest nødvendige toalettsaker, og sanitetsprodukter; som Røde Kors administrerer og deler ut.

600 frivillighetsdager på Kokstad

Røde Kors har siden mars 2022 hatt et familie- og aktivitetsrom for Ukrainske flyktninger på Hotell Scandic Kokstad ved Bergen lufthavn.

Vi møtte Vigdis Bakkane (75) på Kokstad rett før åpningstiden. Familierommet som Røde Kors drifter, er åpent fra 14 til 17, hver eneste dag, også i helger og ferier. Vigdis Bakkane har vært frivillig i Os Røde Korps i 26 år, og er i Hjelpekorpset der. Tidligere også frivillig i BARK. På akuttmottaket på Kokstad har hun vært med siden starten i mars 2022 og sitter i ressursgruppen.

- Vi er nå 6 frivillige i ressursgruppen, som «holder» i Røde Kors aktiviteten her på mottaket. Vi sørger for at lageret med sanitetsproduktet og utstyr, er ryddig og ordentlig.  Vi holder oversikt og kontroll, evaluerer og planlegger.

- I tillegg har vi temamøter der vi tar opp aktuelle saker som må følges opp, som for eksempel beredskapen på huset (Hotellet) Og så fordeler vi helgene mellom oss, dersom vi ikke har fått fylt opp vaktplanen spesielt i helgene, sier Bakkane, og forteller at de alltid er 3 frivillige på vakt i åpningstiden.

Det er ca. 300 frivillige som er tilknyttet mottaket, som kan melde seg på vakter.   

- Nå skal vi for eksempel planlegge og handle inn til juleverksted for familiene, det blir kjekt forteller hun – da fordeler vi oppgavene mellom oss.

Psykososial førstehjelp

- Hvordan er det å være så tett på i førstelinjen?

- De ukrainske flyktningene har imponert meg veldig. De er hyggelige, smiler og vinker når de ser at vi kommer på vakt. Det er aldri noen problemer eller konflikter- det er fint å samarbeide med dem, sier Bakkane, og forteller også, at selv om det går fint å jobbe med flyktningene er det viktig å følge opp de frivillige.

- Det er mange barn, de kommer fra krig, og det kan bli mange inntrykk for de frivillige å fordøye, så det er viktig med de frivillige møtene vi har, der de alle har mulighet til å lufte ting de tenker på.

- hvordan er det med språkbarrierer?

- Vi har jo en del språkassistenter, og det er flott, da har de noen som forstår dem og som kan lytte til dem. For oss andre, så kommuniserer vi med kroppsspråk og google translate. Og det bryter isen, det bli mye latter og godt humør. Vi blir på likefot, like frustrerte begge to over de dårlige oversettelsene, vi har et problem som må løses, og det fører oss sammen i en felles forståelse. Etter slike google- forviklinger, kommer de alltid smilende tilbake. Da kjenner vi hverandre.

- De kan vise oss bilder av huset i hjemlandet som er knust, vi kan vise omsorg og gi en klem, avslutter Bakkane.

Vigdis Bakkane viser frem litt av kunsten og aktivitetene som flyktningene får tilbudt i familierommet. Populære aktiviteter er maling, strikking, sjakk og perler. Barna har også tilgang til playstation og barnebøker på eget språk. Vigdis Bakkane viser frem litt av kunsten og aktivitetene som flyktningene får tilbudt i familierommet. Populære aktiviteter er maling, strikking, sjakk og perler. Barna har også tilgang til playstation og barnebøker på eget språk.

Oppslagstavle med informasjon Her viser hun frem oppslagstavlen med all nødvendig praktisk informasjon som Røde Kors har laget til flyktningene. Her kan de lese om aktiviteter og annen viktig informasjon de trenger som for eksempel høyt etterspurt norsktrening, og Finn Fram appen som hjelper de med svar på spørsmål om livet som ny i Norge. Oppslagstavlen er like ved der de registrerer seg som ankommet, og politiet har sitt kontor.

3 frivillige på vakt på Kokstad Fra venstre: Alexander Mikhalev, Vigdis Bakkane og Wenche Nyborg.

Alexander er russiskstalene språkassistent på akuttmottaket og ble med som frivillig i april 2022. Han bekrefter at det er veldig godt for ukrainerne å møte en Røde Kors frivillig som forstår språket.

– det er godt for dem å bli lyttet til, hørt og forstått, forteller han. Det har stor betydning for dem.
Wenche har vært frivillig i Røde Kors i 40 år, og er med i både Hjelpekorpset og BARK i Os Røde Kors i tillegg til beredskapsvakter på akuttmottaket. Hun har også vært med fra Ukrainainnsatsen startet.

Akuttmottak Scandic Kokstad

Kapasitet på Scandic Kokstad: I starten 130 personer- nå utvidet til 240
Helse: Helsehjelp er til stede om morgenen i hverdager
Politi: Politiet er til stede i hverdagen for å registrere ankomstene
Liggedøgn: Ukrainerne er i gjennomsnittet på akuttmottaket i 3 døgn før de blir flyttet til flyktningmottak i flere kommuner: Ål, Evje, Kinsarvik, Kongsberg, Kristiansand, Lista, Sola, Stord, Lyngdal, Bergen. Her blir de noen måneder mens de venter på å bli bosatt. Barna sendes i barnehage og på skolen, og de voksne sendes på norskkurs.
Røde Kors: Lokalforeningene i de ulike kommunene tilbyr aktiviteter for ukrainske flykninger og flyktninger generelt. Sosiale møteplasser, norsktrening og aktiviteter for familier.