Velkommen til Omsorgssamlingen vinter 2022

Omsorgssamlingen 21. – 23. januar 2022

Velkommen til en inspirerende helg for alle frivillige på omsorgsfeltet!! Omsorg er en paraply for en rekke aktiviteter i Røde Kors. Omsorgssamlingen er flyttet fra oktober 2021 til 21. – 23. januar 2022. 

Meld deg på omsorgssamlingen vinter 2022 her!

PROGRAM

FREDAG 21. JANUAR
18 - 20: Ankomst, innsjekk
18 - 20: Middagsbuffet
20 - 21: Åpning av Omsorgssamlingen!
21: Quiz og sosialt samvær

LØRDAG 22. JANUAR
07:30 - 09:00: FROKOST
09:00 - 09:45: Foredrag: Utenforskap under og etter pandemien
09:45 - 10:00: Spørsmålsrunde
10:00 - 10:15: PAUSE (eget Våketjenestekurs starter)
10:15 - 11:15: Gruppearbeid, erfaringsutveksling. Hvordan har pandemien påvirket aktiviteten? Hvordan skal vi igjen nå ut til målgruppene våre?
11:15 - 11:30: PAUSE
11:30 - 12:15: Presentasjon og gruppearbeid: Uønskede hendelser, ved Ellen Rykka Gilbert
12:15 - 12:30: PAUSE
12:30 - 13:00: Barnas Røde Kors fosser frem i distriktet vårt
13:00 - 14:00: LUNSJ
14:00 - 14:30: Gledeshistorier fra Ferie for alle, en aktivitet for fler og fler!
14:30 - 14:40: PAUSE
14:40 - 15:00: Et trygt vitne er et godt vitne: Nyskapning i vitnestøtteaktiviteten
15:00 - 15:10: PAUSE
15:10 - 15:25: Ensomhetsprosjektet: Slik skal vi revolusjonere en-til-en-aktivitetene!
15:25 - 15:45: Ensomhetsprosjektet: Koblingssenteret, en ny måte å nå ut på 
15:45 - 16:00: Avslutning av dagen
16:00 - 18:00: PAUSE
18:00 MIDDAG

SØNDAG 23. JANUAR
07:30 - 10:00: FROKOST
10:00 - 14:00: PARALLELLE FAGSAMLINGER (velg en samling)
10:00 - 14:00: Fagsamling Besøkstjenesten
11:00 - 14:00: Temakurs Besøkstjenesten (nytt kurs!)
10:00 - 14:00: Fagsamling Våketjenesten
10:00 - 14:00: Fagsamling Vitnestøtter
10:00 - 14:00: Fagsamling Barnas Røde Kors
10:00 - 14:00: Fagsamling Migrasjon
10:00 - 14:00: Workshop: Beskyttelse av sårbare mennesker, med Ellen Rykkja Gilbert

11:00 - 11:20: KAFFEPAUSE OG UTSJEKK FRA ROM

14:00: LUNSJ OG AVREISE
SLUTT

PARALLELLE FAGSAMLINGER

Velkommen til fagsamlinger på Omsorgssamlingen! Her kan du velge og vrake. Dette er en arena for å lære det siste på feltet innen det aktuelle temaet. Til fagsamlingene kommer både nasjonale og regionale kompetansepersoner. Det blir lagt til rette for å bli kjent med miljøet, erfaringsutveksling og læring. Fagsamlinger er den perfekte plassen for å bli inspirert og få ny driv og kunnskap til å ta med deg videre i Røde Kors-aktiviteten. 

TEMAKURS BESØKSTJENESTEN (nytt kurs!)

Få med deg det nye besøkstjenestekurset! Dette kurset er åpent for alle frivillige, også de som ikke er påmeldt resten av helgen. Egen påmelding for disse finner du her fra 13. september.

Hensikten med temakurset er å bevisstgjøre frivillige på hvilke humanitære behov besøkstjenesten er ment å dekke i samfunnet, trygge frivillige i rollen som frivillige, heve kunnskap om målgruppen frivillige kan møte, etiske problemstillinger og praktisk gjennomføring av aktiviteten.    

Temakurset er for alle frivillige og ansatte som er eller skal bli en del av besøkstjenesten.    

Etter endt kurs har deltakeren fått:

 • innsikt i og forståelse for hvilke humanitære behov besøkstjenesten er ment å dekke   
 • kunnskap om hvem målgruppen er,  hvilke muligheter og utfordringer man kan møte som frivillig    
 • kunnskap om besøksvennens rolle, grensesetting og taushetsplikt    

WORKSHOP: BESKYTTELSE AV SÅRBARE MENNESKER med Ellen Rykkja Gilbert

Hovedhensikten med workshopen er å gi kunnskap om hva det vil si at Røde Kors er en beskyttelsesaktør, å gjøre frivillige og ansatte tryggere på hva som er deres rolle I beskyttelsesarbeidet.

 Læringsmål:

 1. Bli bevisst på hvilke grupper som kan være særlig sårbare og som derfor kan ha spesielt behov for beskyttelse.
 2. Få kunnskap om hva beskyttelse handler om og hvordan Røde Kors jobber med beskyttelse.
 3. Bli kjent med beskyttelsessirkelen og hvilke steg du kan følge for å møte beskyttelsesbehov i praksis.
 4. Utforske hvordan du selv kan ha et beskyttelsesperspektiv i Røde Kors aktivitet.

Kursinnhold:

Hovedtemaer er kurset er:

 • Sårbarhet
 • Beskyttelsesbehov
 • Ikke-skade prinsippet (do no harm)
 • Henvisning og humanitær dialog
 • Beskyttelse i praksis

OM OMSORGSSAMLINGEN 2021

Kjære Røde Korser,

Det er en stor glede å invitere til Omsorgssamlingen i forbindelse med 75-års jubileumshelgen til Hordaland Røde Kors! Samlingen er åpen for alle frivillige på omsorgsfeltet. Dersom du ikke er i Hjelpekorpset, RØFF eller Røde Kors Ungdom (disse har egne samlinger), så gjelder det deg.

NB: Omsorgssamlingen arrangeres samtidig som kurshelgen TRØKK, og jubileumshelgen. Som deltaker kan du velge og vrake hvilke deler av helgen du ønsker å være med på, samt når du ønsker å være med på TRØKK, eller Omsorgssamlingen. Alle påmeldte til Omsorgssamlingen vil få en mail med info om hvordan man velger programposter, mandag 13. september.

Selv om situasjonen fortsatt er uavklart, og det er vanskelig å vite hva som er status om to måneder, så har vi god tro på at vi skal få gjennomført både Omsorgssamlingen, TRØKK og jubileumshelgen på den gode gamle måten. Det vil være mulig å få med seg programposter fra alle disse arrangementene. Dersom det etter hvert viser seg at vi ikke kan gjennomføre som planlagt, så vil vi som i fjor tilpasse programmet og gjennomføre digitalt.

Årets program vil ha fokus på å gjenskape alt det gode som vi har gått glipp av med fysiske samlinger den siste tiden. Her vil alle frivillige finne inspirerende foredrag, nyttige faglige bolker, erfaringsutveksling, et blikk på tiden fremover og ikke minst et sosialt gjensyn med kjente og kjære Røde Korsere. Distriktsråd omsorg har snakket med de fleste omsorgsledere, vi vet at dette er noe som mange har savnet og ser veldig frem til å ønske alle velkommen igjen. Følg med på nettsiden og i ukeposten for mer info i ukene som kommer!

Hilsen Programkomiteen for omsorgssamlingen Hordaland Røde Kors