Velkommen til digital omsorgssamling vinter 2022

Omsorgssamlingen 22. januar 2022

Velkommen til en inspirerende dag for alle frivillige på omsorgsfeltet!! Omsorg er en paraply for en rekke aktiviteter i Røde Kors. Omsorgssamlingen er flyttet fra oktober 2021 til 22. januar 2022. Vi ser frem til å ta imot dere digitalt og har et spennende program med både faglig påfyll og oppdateringer på mye av det spennende som foregår i distriktet vårt i 2022!

Meld deg på omsorgssamlingen vinter 2022 her!

PROGRAM

LØRDAG 22. JANUAR
11:00 - 11:20
Velkommen! Året som har gått og året som kommer v/distriktsrådsleder
11:20 - 11:35 Mentimeter: Hva er viktige stikkord for det vi gjør som frivillige?
11:35 - 13:00 Uønskede hendelser, ved Ellen Rykkja Gilbert
13:00 - 13:10 PAUSE
13:10 - 13:25 Barnas Røde Kors fosser frem i Hordaland!
13:25 - 13:40 Gledeshistorier fra Ferie for alle, en aktivitet for fler og fler
13:40 - 13:50 PAUSE
13:50 - 14:05 Et trygt vitne er et godt vitne: Nyskapning i vitnestøtteaktiviteten
14:05 - 14:15 PAUSE
14:15 - 14:30 Ensomhetsprosjektet: Slik skal vi revolusjonere en-til-en-aktivitetene!
14:30 - 14:45 Ensomhetsprosjektet: Koblingssenteret, en ny måte å nå ut på
14:45 - 15:00 Avslutning av dagen v/distriktsrådsleder - resultater fra mentimeter