Røde Kors Humanitære Fond

En gave til Hordaland Røde Kors Humanitære Fond er en gave som vil vare evig.

Fondskapitalen vil aldri bli rørt, den er sikret til evig tid.

Avkastningen på fondet, etter inflasjonsjustering, vil hvert år bli benyttet til viktige humanitære tiltak. Din gave til fondet vil derfor være nyttig for noen, til evig tid.

Vi kommer alle til mange faser i livet der det kan være naturlig å reflektere over om man skal la det være noe konkret igjen etter seg, i det riktig lange perspektivet. Slike faser kan være preget av glede, f.eks. i sammenheng med egne jubileer, markering av bedrifters overskudd og suksess eller ganske enkelt ønsket om å gjøre noe for andre, hvis man kan. Kanskje er man blitt en senior og reflekterer over hvordan verdiene som blir igjen etter seg best kan disponeres og fordeles.

Det er ofte klokt å ha meninger om slike tema tidlig. Da vet alle hva du vil, og pårørende slipper å være usikker på dine ønsker. Slike faser kan også være preget av sorg, f.eks. ved at noen kjære har gått bort, i ung alder eller etter et langt og levd liv.

En gave til Hordaland Røde Kors Humanitære Fond kan gi litt mer mening til slike refleksjoner, enten de har et utgangspunkt preget av glede eller sorg. Det er en god tanke å tenke at enten du er ung eller gammel, vil avkastningen av gaven du gir skape viktige humanitære øyeblikk for mennesker som virkelig trenger hjelp og støtte. Det vil din gave bidra til for alltid.

Røde Kors sitt oppdrag er å hindre og lindre nød

Røde Kors driver sin virksomhet etter 7 hovedprinsipper: Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet, Universalitet. Du kan være helt sikker på at en gave til Røde Kors er en gave du overlater i trygge hender. Du kan være helt sikker på at gaven vil bli forvaltet på beste måte.

Hva ønsker man seg, når man egentlig har det man trenger?

Mange av oss opplever å komme i en situasjon der vi stusser litt når noen spør oss hva vi ønsker oss til 50-, 60- eller 70-årsdagen, eller til gullbryllup eller andre viktige anledninger. Kanskje feirer bedriften du jobber i, eller eier, en ny kontrakt, et jubileum, en ferdigstillelse eller en viktig leveranse.

Når vi ser oss rundt, kan det hende at konklusjonen blir at du tenker at du har alt det som vil være naturlig å ønske seg. Hvorfor ikke benytte en slik anledning til å ønske seg noe til andre? Et ønske som virkelig kan gjøre en forskjell i livet til mange, ved at dine gaver går til et humanitært formål i regi av en organisasjon du vet du kan stole på.

Et liv tar slutt, men et minne kan vare evig

En dag tar livet slutt, ditt eget eller livet til en du er glad i. Sorg vil prege tilværelsen din, kanskje veldig lenge. I alle tider har det vært slik. Mennesker fødes, lever og går bort. Men minnene etter dem som går bort har ingen definert levetid.

Minnene etter våre kjære har potensiale til å leve evig, leve lenge etter oss som er igjen og i mange, mange slektsledd fremover. Slik har det vært i all fortid og slik vil det være i all fremtid.

En gave til Hordaland Røde Kors Humanitære Fond, i navnet til en person som skal minnes, vil sikre evig takknemlighet og årlig oppmerksomhet, til evig tid.De fleste gavene vi får til Hordaland Røde Kors Humanitære Fond er uten forutsetninger fra giver. Da blir avkastningen brukt der ledelsen i Hordaland Røde Kors mener den kan gjøre best nytte, for å nå vårt mål om å hindre og lindre nød.

Om ønskelig kan du i noen grad påvirke hvordan avkastningen på gaven skal benyttes, både i forhold til innhold og geografi. Du kan bestemme at hele eller deler av gaven skal benyttes innenfor ett av følgende aktivitetsområder:

  • Røde Kors sitt hjelpekorps- og beredskapsarbeid
  • Røde Kors sitt arbeid innen omsorg
  • Røde Kors sitt arbeid for barn og unge

Du kan også bestemme om hele eller deler av gaven skal benyttes av Røde Kors innenfor en bestemt geografi, altså innenfor området til en av våre lokale Røde Kors-foreninger i Hordaland

Hva skjer etter at gaven er mottatt?

Hvis gaven er penger, settes pengene rett inn på fondet, der hver giver får sin egen ”konto”. Hvis gaven er verdigjenstander eller eiendom, realiseres gaven på klokeste måte, i tråd med givers intensjoner / ønsker og pengene overføres givers ”konto” i fondet.

Fondet forvaltes etter et detaljert reglement gjennom plassering i verdipapirer, eiendom og i bank. Forvaltningsreglementet er ment å gi en gunstig avkastning, basert på en fornuftig risiko.

Fondet regnskapsføres i Røde Kors og revideres årlig av statsautorisert revisor. Ved hvert årsoppgjør inflasjonsjusteres fondet ved bruk av en del av avkastningen, slik at fondet alltid opprettholder sin verdi. Slik beholdes nåverdien til evig tid. Resten av avkastningen fordeles til viktige humanitære tiltak, basert på behov og eventuelle ønsker fra giverne.

Givere, eller givernes pårørende, vil hvert år bli kontaktet med informasjon om avkastningen på gaven og hvordan den er benyttet. På denne måten lever minnet om giver og gave videre. Dette forutsetter at man holder sine kontaktdata à jour, slik at Røde Kors kan nå ut med informasjonen til rett adresse.

Hvordan gir du en gave til Hordaland Røde Kors Humanitære Fond?

Det er svært enkelt. Kontakt oss per telefon på 05003, per e-post på dk.hordaland@redcross.no,   eller per brevpost til Hordaland Røde Kors, Sandbrekkeveien 95, 5225 Nesttun.

Når du tar kontakt forteller vi deg alt du trenger å vite, og vi sender deg all informasjon skriftlig.