Om Hordaland Røde Kors

Hordaland Røde Kors er et distrikt i vekst som har som mål å bli ledende i landet på beredskap, aktiviteter for barn og unge og fra 2019 en ekstra satsning på ensomhetsbekjempelse.

I Hordaland Røde Kors er det tilsammen 42 ansatte, som er fordelt på distriktskontoret, og lokalforeningene Bergen, Fana, Fjell, Laksevåg, Arna og Åsane, Askøy, Voss og Stord Røde Kors. 

De ansatte i alle ledd tilrettelegger for at de frivillige i vårt distrikt, skal kunne utøve humanitær aktivitet på best mulig måte.  Hordaland Røde Kors har 38 aktive lokalforeninger.

Aktuelle nyhetssaker og reportasjer.
Hordaland Røde Kors arrangerer ofte kurs, samlinger og møter for og med de mange frivillige i distriktet. Her er det som skal skje fremover.
Røde Kors arbeider for å skape trygge lokalsamfunn og gode møteplasser for medmenneskelig kontakt.
Hordaland Røde Kors har et digitalt bildearkiv tilgjengelig for alle lokalforeninger.