Kollasj frivillighet

Studentpraktikant Hordaland Røde Kors

Hordaland Røde Kors Studentpraktikantordning er et tilbud til studenter som ønsker relevant praksis som en del av studiene.

Studentene tar del i distriktskontorets daglige gjøremål og prosjekter, og ordningen har som mål om å gi studentene en anledning til å praktisere sin studiekompetanse samtidig som de får innsikt i hvordan arbeidshverdagen er i en humanitær organisasjon.

Vi er opptatt av god gjensidig nytte av praksisoppholdet og tilbyr hvert år et lite knippe med praksisplasser. I utviklingen av Hordaland Røde Kors Studentpraktikantordning har vi hentet lærdommer fra NOKUT sitt prosjekt «Operasjon praksis» og DFØ sin veiledning for arbeidsgivere om studenter i praksis.

Hordaland Røde Kors er et stort og aktivt distrikt i Røde Kors med over 22 000 medlemmer og over 5 000 frivillige. Distriktskontoret (over 15 årsverk) til Røde Kors i Hordaland er lokalisert på Midtun. Hovedoppgaven til de distriktskontoret er å tilrettelegge for den frivillige aktiviteten i organisasjonen, samt andre administrative oppgaver. Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

Høsten 2022 har vi følgende praksisplasser ledig:

Mer informasjon kommer her i januar 2022

Vi søker deg som:

 • Kan vise til relevans mellom ditt studium og praksisplassen(e) du søker på
 • Har et hjerte for det humanitære
 • Er fleksibel og serviceorientert
 • Har stor arbeidskapasitet og er mål- og resultatorientert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er selvstendig, initiativrik og kvalitets- og ansvarsbevisst

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

 • Du må være registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen.
 • Det må skrives en praksisavtale med din utdanningsinstitusjon.
 • Praksisen må utløse minst 20 studiepoeng
 • Du må beherske norsk som arbeidsspråk.

Praktisk informasjon

 • Studentpraktikantordningen bygger på et samarbeid med HEMIL-senteret ved UiB, men vi oppfordrer studenter fra alle høyere utdanningsinstitusjoner til å søke.
 • Praktikantoppholdet er ulønnet. Enkelte praksisplasser kan utløse et månedlig stipend på p.t. NOK 5 000.
 • Søknaden bør inneholde CV, samt en søknadstekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn og motivasjon for å søke.
 • Tiltredelse: Ca. 1. september (ta kontakt ved ønske om praksis i vårsemesteret)
 • Mer praktisk informasjon, gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.
 • Søknadsfrist ordinært opptak: 15. februar 2022
 • Søknadsfrist suppleringsopptak: Løpende frist

Søk her