Kollasj frivillighet

Studentpraktikant Hordaland Røde Kors

Hordaland Røde Kors Studentpraktikantordning er et tilbud til studenter som ønsker relevant praksis som en del av studiene.

Studentene tar del i distriktskontorets daglige gjøremål og prosjekter, og ordningen har som mål om å gi studentene en anledning til å praktisere sin studiekompetanse samtidig som de får innsikt i hvordan arbeidshverdagen er i en humanitær organisasjon.

Vi er opptatt av god gjensidig nytte av praksisoppholdet og tilbyr hvert år et lite knippe med praksisplasser. I utviklingen av Hordaland Røde Kors Studentpraktikantordning har vi hentet lærdommer fra NOKUT sitt prosjekt «Operasjon praksis» og DFØ sin veiledning for arbeidsgivere om studenter i praksis.

Hordaland Røde Kors er et stort og aktivt distrikt i Røde Kors med over 22 000 medlemmer og over 5 000 frivillige. Distriktskontoret (over 15 årsverk) til Røde Kors i Hordaland er lokalisert på Midtun. Hovedoppgaven til de distriktskontoret er å tilrettelegge for den frivillige aktiviteten i organisasjonen, samt andre administrative oppgaver. Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

Høsten 2022 har vi følgende praksisplasser ledig:

Ensomhetsprosjektet:

Uønsket utenforskap preger hverdagen for alt for mange mennesker i samfunnet vårt, både unge og gamle. I forlengelsen av Røde Kors-rapporten Seniorkraft (2017) og Ingen tid til omsorg? (2018) ble Ensomhetsprosjektet i Hordaland Røde Kors opprettet.

Det overordnede målet med Ensomhetsprosjektet er at Røde Kors skal styrke sin rolle som en vesentlig del av løsningen på problemet med uønsket utenforskap i Norge. Prosjektet ønsker å bidra til at Røde Kors svarer på utfordringene fra Seniorkraft, og Ingen tid til omsorg-rapportene spesielt og utfordringene med uønsket utenforskap generelt. Ensomhetsprosjektet er støttet av midler fra Røde Kors, Stiftelsen DAM, Vestland fylkeskommune og Helsedirektoratet. I dette prosjektet vil kompetanse på kvalitativ og kvantitativ metode også være relevant, siden vi også jobber med å måle effekt.

Ensomhetsprosjektet tilbyr en til tre praksisplasser høsten 2022. Hver praksisplass er knyttet til et månedlig stipend på kr. 5 000.

Ensomhetsprosjektet følger i dag to hovedspor:

Venneformidlingen – Et underprosjekt for å akselerere Røde Kors sin overgang til digital administrasjon av en-til-en og en-til-flere-koblinger. Dette inkluderer pilotering av et administrasjonssystem utviklet av finsk Røde Kors. Arbeidssted er distriktskontoret på Midttun, men det må også påregnes noen reiser ut i distriktet for å besøke lokalforeninger som piloterer systemet.

 Koblingssenteret – Et underprosjekt for å utvikle nye metoder for at Røde Kors sin frivillighet skal kunne hjelpe mange flere i målgruppen med en-til-en, og en-til-flere-koblinger som del av Besøkstjenesten. Prosjektet har opprettet et «laboratorium» med Koblingssenteret på Laksevåg Senter. Med denne lokasjonen som utgangspunkt eksperimenteres det med nye former for aktivitet, for eksempel besøksvenner som har mer kortvarige og mer målrettede koblinger med besøksverter.

I tillegg til de to hovedsporene så har prosjektet utløst en satsing på Barnas Røde Kors (BARK), fordi vi raskt lærte at uønsket utenforskap starter tidlig. Dette satsingen er en del av porteføljen til Ensomhetsprosjektet, men står i større grad på egne ben. Med BARK-satsingen har vi mål om å tilrettelegge for at det kan eksisterer så mange BARK-avdelinger som mulig, men ikke minst at aktiviteten skal være bærekraftig i et frivillighetsperspektiv.

Migrasjon:

Røde Kors arbeider for å skape et mer inkluderende samfunn. I Hordaland har vi en rekke aktiviteter som skal bidra til å fremme integrering, språktrening, fysisk aktivitet og sosial inkludering, blant annet aktiviteter på asylmottak, flyktningguide, vennefamilie norsktrening, flerkulturelle turgrupper og ulike ungdomsgrupper. Som praksisstudent på migrasjonsfeltet vil man først og fremst jobbe med noen større evalueringsprosjekt. Arbeidsoppgavene vil variere ut ifra students kompetanse og lokale Røde Kors foreninger sine behov, men vi kommer blant annet til å ha fokus på følgende prosjekter i 2022: 

Mine rettigheter: Et nytt prosjekt for å styrke minoriteters tilgang til kunnskap og rettigheter i tilfeller av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. 

Evaluering COVID-19: Røde Kors har gjennom hele pandemien drevet informasjonsarbeid om COVID-19 opp mot minoriteter. Vi ønsker i løpet av 2022 å gjennomføre enn evaluering av hvordan vi har nådd ut med disse tiltakene.   

Ensomhet blant flyktninger: Dessverre ser vi at en del flyktninger ikke blir tilstrekkelig inkludert i samfunnet. Vi ønsker å se nærmere på hvordan nå ut til de som er mest isolert.  

Vi tilbyr en til to praksisplasser på migrasjonsfeltet høsten 2022. Hver praksisplass er knyttet til et månedlig stipend på kr. 5 000. Arbeidssted blir distriktskontoret på Midtun.  

Ferie for alle:

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med presset økonomi. Mange barnefamilier i Norge har av ulike grunner ikke mulighet til å finansiere ferie- og fritidsopplevelser på egenhånd. Ferie for alle har derfor siden 2001 gitt tilbud om gratis ferieopphold for barnefamilier som har barn mellom 6-13 år. Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering. Ferieoppholdene er i alle skolens ferier, og varer fra 3 til 5 netter.

For å nå ut til de familiene som trenger det mest, samarbeider Røde Kors med det offentlige hjelpeapparatet, som søker om plass på vegne av familier de er i kontakt med. Arbeidssted er på distriktskontoret på Midtun, og på stedet hvor ferieoppholdet gjennomføres. Praksisplass forutsetter at studentene kan være med under hele ferieoppholdet i høstferien, hvor man bor på stedet fra 10-14 oktober.

I forkant av leir dreier mye av arbeidet seg om planlegging og organisering for å sørge for at ferieoppholdet kan gjennomføres på best måte. Dette kan inkludere møter med frivillige som skal være med på leir, sørge for at deltakerne har all informasjon, samt være tilgjengelig dersom de har spørsmål, samt utarbeidelse av relevante dokumenter knyttet til ferieoppholdet. Underveis på leir handler arbeidet om å være tilstede med deltakerne, være med på gjennomføring av aktiviteter, være tilgjengelig for eventuelle spørsmål eller utfordringer deltakerne har.

Alle involverte i aktivitet med deltaker og frivillige må være over 18 år, kunne fremlegge politiattest, samt gjennomføre relevant Røde Kors kurs for aktiviteten. Ferie for alle tilbyr to praksisplasser høsten 2022. Hver praksisplass er knyttet til et månedlig stipend på kr. 5 000.

Vi søker deg som:

 • Kan vise til relevans mellom ditt studium og praksisplassen(e) du søker på
 • Har et hjerte for det humanitære
 • Er fleksibel og serviceorientert
 • Har stor arbeidskapasitet og er mål- og resultatorientert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er selvstendig, initiativrik og kvalitets- og ansvarsbevisst

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

 • Du må være registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen.
 • Det må skrives en praksisavtale med din utdanningsinstitusjon.
 • Praksisen må utløse minst 20 studiepoeng
 • Du må beherske norsk som arbeidsspråk.

Praktisk informasjon

 • Studentpraktikantordningen bygger på et samarbeid med HEMIL-senteret ved UiB, men vi oppfordrer studenter fra alle høyere utdanningsinstitusjoner til å søke.
 • Praktikantoppholdet er ulønnet. Enkelte praksisplasser kan utløse et månedlig stipend på p.t. NOK 5 000.
 • Søknaden bør inneholde CV, samt en søknadstekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn og motivasjon for å søke.
 • Tiltredelse: Ca. 1. september (ta kontakt ved ønske om praksis i vårsemesteret)
 • Mer praktisk informasjon, gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.
 • Søknadsfrist ordinært opptak: 15. februar 2022
 • Søknadsfrist suppleringsopptak: Løpende frist

Søk her