Distriktsråd Hjelpekorps

Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Distriktsråd for Røde Kors Hjelpekorps leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret.

Distriktsrådsleder: Kristian Lundemo
Operativleder: Chris Askeland
Admin. leder/nestleder: Thorbjørn Kirkeleit
Medlem: Thomas Tesdal Gjerde
Medlem: Øystein Berg 
Vara 1. Sindre Aadland
Vara 2. Eli Hope