Distriktsråd Hjelpekorps

Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Distriktsråd for Røde Kors Hjelpekorps leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret.

Distriktsrådsleder: Svein Ove Seim

Operativ leder: Chris Askeland

Administraiv leder/nestleder: Jarle Ro

Rådsmedlemmer: Eli Johanne Hope

Varamedlemmer: Georg Schaefer