Distriktsråd Hjelpekorps

Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Distriktsråd for Røde Kors Hjelpekorps leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret.

Leder                  Kristian Lundemo       Fana RKH                   

Operativ leder  Chris Askeland             Bergen RKH

Adm. leder        Thorbjørn Kirkeleit      Bømlo RKH

Rådsmedlem    Thomas Gjerde             Arna og Åsane og Voss RKH

Rådsmedlem    Øystein Berg                 Bergen RKH

Varamedlem     Eli Hope                         Kinsarvik RKH

Varamedlem     Sindre Aadland             Sotra RKH