Distriktsråd Hjelpekorps

Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Distriktsråd for Røde Kors Hjelpekorps leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret.

Leder                  Kent Eivind Vorland   Sotra RKH                   

Operativ leder  Chris Askeland             Bergen RKH

Adm. leder        Kristian Lundemo        Fana RKH

Rådsmedlem    Per Magne Eikeland    Odda RKH

Rådsmedlem    Øystein Berg                 Bergen RKH

Varamedlem     Thorbjørn Kirkeleit       Bømlo RKH

Varamedlem     Sindre Aadland             Sotra RKH