Styret og organisering av Hordaland Røde Kors

Slik er vi organisert

Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.
Distriktsråd for Røde Kors Omsorg samordner alle omsorgsaktivitetene i Røde Kors og er rådgivende organ for distriktsstyret innenfor omsorgfelt.
Hordaland Røde Kors Ungdom kjemper for unge menneskers grunnleggende rettigheter og verdighet.