Distriktsråd Omsorg

Distriktsråd for Røde Kors Omsorg samordner alle omsorgsaktivitetene i Røde Kors og er rådgivende organ for distriktsstyret innenfor omsorgfelt.

Omsorgsutvalget har ansvaret for aktiviteter som visitor i fengsel, leksehjelpen, vitnestøtte og flyktningguide. Alle omsorgsaktivitetene har mye til felles. For eksempel er det flerkulturelle aspektet gjeldende innenfor alle aktivitetene, og behov for besøk og sosiale nettverk gjelder for mange ulike grupper og for mennesker i alle aldre.
 

Distriktsråd for Omsorg består av:

Leder: Helene Margaretha Myrdahl, Bergen Røde Kors 
Nestleder:  Jeanette Mydland, Sund Røde Kors 
Medlem: Sissel Larsen, Bømlo Røde Kors 
Medlem: Eva Waage, Austevoll Røde Kors 
Medlem: Emma Mortensen, Fjell Røde Kors 
Medlem: Vigdis Bakkane, Os Røde Kors 
Varamedlem: Torleif Hjellødegård, Eidfjord Røde Kors
Varamedlem: Isabel Wiig, Laksevåg Røde Kors