Distriktsråd Omsorg

Distriktsråd for Røde Kors Omsorg samordner alle omsorgsaktivitetene i Røde Kors og er rådgivende organ for distriktsstyret innenfor omsorgfelt.

Omsorgsutvalget har ansvaret for aktiviteter som visitor i fengsel, leksehjelpen, vitnestøtte og flyktningguide. Alle omsorgsaktivitetene har mye til felles. For eksempel er det flerkulturelle aspektet gjeldende innenfor alle aktivitetene, og behov for besøk og sosiale nettverk gjelder for mange ulike grupper og for mennesker i alle aldre.
 

Distriktsråd for Omsorg består av:

Leder: Helene Margaretha Myrdahl 
Nestleder:  Jeanette Mydland
Medlem: Kjersti Gylløw
Medlem: Linnea Lillebøe
Medlem: Tesfaye Tariku
Medlem: Sissel Larsen 
Varamedlem: Eva Waage