Distriktsråd Omsorg

Distriktsråd for Røde Kors Omsorg samordner alle omsorgsaktivitetene i Røde Kors og er rådgivende organ for distriktsstyret innenfor omsorgfelt.

Omsorgsutvalget har ansvaret for aktiviteter som visitor i fengsel, leksehjelpen, vitnestøtte og flyktningguide. Alle omsorgsaktivitetene har mye til felles. For eksempel er det flerkulturelle aspektet gjeldende innenfor alle aktivitetene, og behov for besøk og sosiale nettverk gjelder for mange ulike grupper og for mennesker i alle aldre.
 
Distriktsråd for Omsorg består av:
 
Leder: Helene Margaretha Myrdahl 
Nestleder: Rune Skaar 
Medlem: Linnea Lillebøe
Medlem: Børge Follesøy
Medlem: Kjersti Gylløw
Varamedlem: Jeanette Mydland
Varamedlem: Marit Eriksen
På distriktsårsmøtet i mars skal det velges fire nye medlemmer til distriktsråd omsorg. Kjenner du noen som ønsker å bidra til mer og bedre aktivitet i Hordaland? Alle medlemmer kan komme med forslag