Distriktsråd Ungdom

Hordaland Røde Kors Ungdom kjemper for unge menneskers grunnleggende rettigheter og verdighet.

Distriktsråd for Røde Kors Ungdom leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret.

Leder: Arvid Fauskanger Ekberg
Nestleder: Amalie Jørgensen
Medlem: Lea Sørstø Simonsen
Medlem: Silje Imsland