Distriktsråd Ungdom

Hordaland Røde Kors Ungdom kjemper for unge menneskers grunnleggende rettigheter og verdighet.

Distriktsråd for Røde Kors Ungdom leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret.

Leder: Marius Helgheim Ahmt/Askøy Røde Kors: marius.ahmt@rodekors.org

Nestleder: Paulina Lipinska/Askøy Røde Kors: paulina.lipinska@rodekors.org

Medlem: Linnea Cheyenne Hagevik Thue/Askøy Røde Kors: linnea.hagevik.thue@rodekors.org

Medlem: Morten Horsås Nes/Stord Røde Kors: morten.horsas.nes@rodekors.org

Medlem: Annabelle Blindheim/Askøy Røde Kors: annabelle.blindheim@rodekors.org

Medlem: Teodor Håpoldøy Krossøy/Askøy Røde Kors: teodor.krossoy@rodekors.org