Distriktsråd Ungdom

Hordaland Røde Kors Ungdom kjemper for unge menneskers grunnleggende rettigheter og verdighet.

Distriktsråd for Røde Kors Ungdom leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret.

Leder                                Arvid Fauskanger Ekberg

Nestleder                         Amalie Jørgensen

Medlem                           Lea Sørstø Simonsen

Medlem                           Silje Imsland