Distriktsstyret i Møre og Romsdal Røde Kors

Distriktsstyret har det overordnede ansvar for distriktets virksomhet mellom årsmøtene.

Øystein Valde

Leder

Per Espen Soleim

Nestleder

Audun K. Høidal

Styremedlem

Eilin Sandvik

Styremedlem

Laila Viddal

Varamedlem

Bente Nielsen

Varamedlem

Jon Ervik

Leder distriktsråd Hjelpekorps

Gjertrud Melchior

Leder distriktsråd Omsorg

Kristoffer Sørvik

Leder arbeidsgruppe Røde Kors Ungdom