Kontakt Møre og Romsdal Røde Kors

Kontaktinformasjon til distriktskontoret og distriktsstyret

Distriktskontoret

Distriktskontoret er administrasjonen til Røde Kors i Møre og Romsdal. Kontoret har ansatte som i samarbeid med de frivillige, koordinerer aktiviteter og satsningsområder ut mot hver lokalforening.

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 05 40 00 (Sentralbord i Oslo)
dk.moreogromsdal@redcross.no

Besøk- og postadresse

Langelandsvegen 1
6010 Ålesund

Faktura

EHF -  organisasjonsnummer: 980 287 319

Se oversikt over ansatte her

Distriktsstyret

Distriktsstyret leder fylkets Røde Kors virksomhet og forvalter økonomien etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Møre og Romsdal Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.

Distriktsleder:

Øystein Valde fra Rauma Røde Kors

Se oversikt over distriktsstyret her.

Kontaktinformasjon

Distriktsstyret har det overordnede ansvar for distriktets virksomhet mellom årsmøtene.
Distriktskontoret skal bistå frivillige med tilrettelegging av det humanitære arbeidet.