Distriktsstyret

Distriktsstyret har det overordnede ansvar for distriktets virksomhet mellom årsmøtene.

Øystein Valde

Leder

Per Espen Soleim

Nestleder

Bente Nielsen

Styremedlem

Laila Viddal

Styremedlem

Sunniva Tandstad Karlsen

Varamedlem

Marte Holseker

Varamedlem

Jon Ervik

Leder distriktsråd Hjelpekorps

Gjertrud Melchior

Leder distriktsråd Omsorg