Ferie for Alle i Møre og Romsdal Vis bildetekst
Påskeferie på Mjuklia 2022

Ferie for alle

Et gratis ferietilbud fra Røde Kors til barnefamilier med dårlig økonomi. Målet med turen er at familien skal få en ferieopplevelse sammen.

Målgruppen er familier som har stått i en økonomisk vanskelig situasjon over flere år, minst tre år.  Og har barn i barneskolealder, altså mellom 6 og 13 år.  Det er nok at ett av barna i familien er i målgruppen.  

Søknadsfristen til påsketuren har nå gått ut. 

Du finner mer informasjon om Røde Kors sine Ferie for alle turer på våre nasjonale sider.

Kontaktperson Ferie for alle hos

Møre og Romsdal Røde Kors

Kina Grüner
Seniorrådgiver
E-post
kina.gruner@redcross.no
Mobil
920 68 695