Bilde av boka Arven frå Molaupsulykka Vis bildetekst
Boka Arven frå Molaupsulykka

Arven frå Molaupsulykka

Eli Anne Tvergrov har skrive boka Arven etter Molaupsulykka, og gir den ut saman med Møre og Romsdal Røde Kors. Inntektene frå boka går til vidareutvikling av frivilleg skred og vinterberedskap.

Prisen på boka er kr 399,-

Vipps er betalingsmåte på alle utsalsstadane utanom Uteguiden. Her kan du betale med kort eller kontant.
Vippsnr. 830541.

Du kan kjøpe boka på følgjande stader: 

 

Arven frå Molaupsulykka

Eli Anne Tvergrov er kommunikasjonsrådgivar frå NTNU, kommune og politiet. Ho har inngåande kunnskap om kommunikasjonshandtering i kriser - som eit snøskred kan vere.

Tvergrov kan den lokale historia til fjella på Sunnmøre, er ein mykje brukt formidlar og bur nede på start til nokre av dei mest spektakulære toppturane i Hjørundfjorden. Ho har eit stort kontaktnett i handteringa av skredhendingar nasjonalt og i den frivillige skredberedskapen lokalt.

I Molaupsulykka i november 1971 mista sju menn livet etter snøskred, og blant desse var onkelen og bestefaren hennar. Tvergrov har erfart nedsida til ein moderne topptur, etter at alvorlege skredhendingar har ramma venneflokken.

Snøskredet i Molaupsgjølet er ei av dei største naturkatastrofene som har råka Nord-Vestlandet. Framstillinga her er for deg som kjenner, eller er interessert i skred, redning og beredskap.

 

profile Eli Anne Tvergrov 420x525
Eli Anne Tvergrov
E-post
eatvergrov@gmail.com
Mobil
913 05 405