Om Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Røde Kors har 22 lokalforeninger og rundt 2500 frivillige rundt om i fylket. Vi har aktiviteter innen søk og redning, omsorg, oppvekst og inkludering.

Møre og Romsdal Røde Kors har et distriktskontor som ligg på Moa i Ålesund kommune. Det er ansatte også i Molde og Ålesund sentrum. Aktivitetene våre foregår i hovedsak ute i de 21 lokalforeningene, der du kan være frivillig i mange forskjellige aktiviteter.

Oversikt over våre lokalforeninger og deres aktiviteter, finner du her.

Vårt arbeid med klima og miljø

Distriktskontoret til Møre og Romsdal Røde Kors ble godkjent som miljøfyrtårn i 2023.

Miljøfyrtårn
logo Miljøfyrtårn

Møre og Romsdal Røde Kors jobber hele tiden for å ta nye steg i vårt arbeid med klima og miljø, og i handlingsplanen vår kan du lese hvordan vi har planlagt dette arbeidet.

Handlingsplan
2024 - 2026

  Klimaregnskap 2023   

Relaterte sider

Eli Anne Tvergrov har skrive boka Arven etter Molaupsulykka, og gir den ut saman med Møre og Romsdal Røde Kors. Inntektene frå boka går til vidareutvikling av frivilleg skred og vinterberedskap.
Aktiviteter som driftes av distriktskontoret i samarbeid med frivillige.