Distriktsstyret

Distriktsstyret har det overordnede ansvar for distriktets virksomhet mellom årsmøtene.

Øystein Valde

Leder

Per Espen Soleim

Nestleder

Bente Nielsen

Styremedlem

Sunniva Tandstad Karlsen

Styremedlem

Sunniva Krohm Lode

Varamedlem

Marte Holseker

Varamedlem

Jon Ervik

Leder Distriktsråd Hjelpekorps

Geir Olav Øien

Leder Distriktsråd Omsorg

Daniel Skog

Leder Distriktsråd Ungdom