Personer som kjører bil.

Habil

Førerkort- en selvfølge for mange, men en stor utfordring for mange andre.

Å kunne kjøre selv gir mobilitet som igjen gir muligheter til flere typer jobb, økt frihet og økt selvfølelse.
Mengdekjøring er en stor del av dagens kjøreopplæring. Mengdekjøring er viktig fordi det gir tryggere sjåfører som igjen gjør veien tryggere for alle.

Det er mange som ikke har en venn/familie i sitt sosiale nettverk til å mengdekjøre sammen med. Habil i Møre og Romsdal har i dag 4 biler tilgjengelig til denne aktiviteten.

Røde Kors kobler frivillige til den som trenger en å mengdekjøre med. Vi tilbyr kurs til både deltagere og frivillige og sosialemøteplasser med faglig innhold. Vi anbefaler at en møtes for å kjøre sammen minimum 1 time i uken.

Habil - fra NRK
Tidligere fylkeskultursjef Arvid Blindheim er en av dem som stiller opp. Han har vært fast kjørepartner for Haile i to år, og det har vært en suksess. Foto: Roar Strøm

Mange unge drømmer om å kunne ta sertifikatet og få seg bil. Drømmen kunne blitt uoppnåelig for 25 år gamle Fitsum Haile, som kom til Norge fra Eritrea. Men takket være Røde Kors får han hjelp til mengdetrening.

Det varierer hvilke av våre Røde Kors foreninger i fylket som har dette tilbudet. Se på vår oversiktsside www.rodekors.no/mr/ om lokalforeningen i ditt nærområde har dette tilbudet nå.