Vatne og Tennfjord Røde Kors

Vatne og Tennfjord Røde Kors er 1 av 2 Røde Kors foreninger i Haram kommune. Her kan du være med i Hjelpekorpset eller i Besøkstjenesten.

Adresse
Boks 170, 6283 VATNE
Telefon
88006265
E-post
vatne.tennfjord@rodekors.org
Leder
Lisbeth Fiksdal Hatlehol
Nestleder
Stian Bondhus

Her finner du oss på vår Facebook-side

Velkommen!

Aktiviteter i Vatne og Tennfjord Røde Kors