Møre og Romsdal Røde Kors

Gjennom vårt omsorgs- og redningsarbeid skaper vi en bedre hverdag for enkeltmennesker som opplever utfordringer.

Lokalforeninger i Møre og Romsdal

Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide, Norsktrening, Vitnestøtte og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps og omsorg. Eget svømmebasseng har vi også.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Leksehjelp, Flyktningguide, Vitnestøtte og Besøk til innsatte i fengsel.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Beredskapsvakt og Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF).
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Barnas Røde Kors og Flerkultur.
Tingvoll Røde Kors engasjerer frivillige gjennom Hjelpekorps, Besøkstjeneste og ungdomsaktiviteter.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Omsorg, Besøkstjeneste, Beredskapsvakter og Nattevandring.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Røde Kors Ungdom og Beredskapsvakt.
Ørskog Røde Kors er en lokalforening som holder til på Sjøholt i Ørskog.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste og Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv.