Nødnett

Nødnett i Beiarn RKH ble innført i januar 2016.

For mer informasjon kontakt: