Om Beiarn Røde Kors

Beiarn Røde Kors består i hovedsak av hjelpekorps. Vi er også i ferd med å etablere aktiviteten besøksvenn med hund.

Nødnett i Beiarn RKH ble innført i januar 2016.
Vi er klare til å bistå i søk og leteaksjoner andre steder i Saltenområdet.
Beiarn Røde Kors er i 2021 i gang med å etablere ny aktivitet - Besøksvenn med hund - i samarbeid med Beiarn kommune.