Vannrespons

Vi er klare til å bistå i søk og leteaksjoner andre steder i Saltenområdet.

Hjelpekorpset har anskaffet gummibåt (QUICKSILVER 470 Heavy Duty XS) og 15 hk påhengsmotor samt utstyr for 2 lag til å foreta strand- og elvesøk. Vi er også klare til å bistå i søk og leteaksjoner andre steder i Saltenområdet. Dette er en ny hverdag i beredskapssammenheng for Beiarn Hjelpekorps.

Hjelpekorpset har i dag 5 personer med C-kurs og 1 med B-kurs i vannredning. I tillegg har vi et nært og godt samarbeid med Saltdal RKH, sånn at vi er godt forberedt på å kunne bistå redningstjenesten under en aksjon på vann.

Hjelpekorps: Mer informasjon