Kontakt Bodø Røde Kors administrasjon

Administrasjonens oppgave er, i samarbeid med frivillige, å koordinere, bistå og tilrettelegge for aktiviteter og satsningsområder i Bodø Røde Kors.

Kontoret i Bodø Røde Kors

Våre ansatte har kontorer i 2. etasje i Storgata 54, hvor bruktbutikken ligger i 1 etg. Kontoret er åpent kl 08.00-15.45 mellom 1. september og 30. april, og kl. 08.00-15.00 fra 1. mai til 31. august. Helligdager er stengt og det vil være redusert bemanning i ferier.

Ansatte i Bodø Røde Kors 

Lars Henrik Lauritzen
Daglig leder
E-post: lars.henrik.lauritzen@redcross.no
Tlf: 918 86 997 

Josefine Grantangen (vikar)
Rådgiver 
E-post: josefine.grantangen@redcross.no
Tlf. 902 01 551

Ane Lusie Tellebon
Rådgiver
E-post: ane.tellebon@redcross.no
Tlf. 977 61 537

Selveste Magnus Heieraas
Ansvarlig for Fellesverket Bodø
E-post: magnus.heieraas@redcross.no 
Tlf. 936 29 986

Helene Emilsen Helskog
Rådgiver barn og unge - Fellesverket Bodø
E-post: helene.johanne.helskog.emilsen@redcross.no
Tlf. 480 98 659

Maria Støver Knutsen
Seniorrådgiver
E-post: maria.stover.knutsen@redcross.no
Tlf. 948 29 976

Gjelder det bruktbutikken, se kontaktinformasjon her

Faktura til Bodø Røde Kors sendes til:
E-post: brk@faktura.poweroffice.net eller
Bodø Røde Kors, Storgata 54, 8006 Bodø   

Ønsker du å gi en gave til vårt arbeid, bruk kontonr: 4509 1878 600 

Organisasjonsnummer: 938 768 188