Om Bodø Røde Kors

Bodø Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisasjon ledet av et styre som blir valgt på vårt årsmøte.

Oversikt over kurs Bodø Røde Kors tilbyr våre frivillige og medlemmer. Alle kurs er gratis. Flere kurs kommer utover vinteren/ våren!
Bodø Røde Kors' beredskapsplan beskriver hva Bodø Røde Kors kan gi av støtte til Bodø kommune i ekstraordinære situasjoner, samt en oversikt over våre ressurser. Vårt alarmnummer er 91100800.
Bodø Røde Kors' lover vedtas av årsmøtet og er styrende for vår virksomhet.