Om Bodø Røde Kors

Bodø Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisasjon ledet av et styre som blir valgt på vårt årsmøte.

Oversikt over kurs Bodø Røde Kors tilbyr våre frivillige og medlemmer. Alle kurs er gratis. Oversikt over den kommende sesongen blir publisert i januar og august.
Bodø Røde Kors' beredskapsplan beskriver hva Bodø Røde Kors kan gi av støtte til Bodø kommune i ekstraordinære situasjoner, samt en oversikt over våre ressurser. Vårt alarmnummer er 91100800.
Bodø Røde Kors' lover vedtas av årsmøtet og er styrende for vår virksomhet.
Administrasjonens oppgave er, i samarbeid med frivillige, å koordinere, bistå og tilrettelegge for aktiviteter og satsningsområder i Bodø Røde Kors.