Kurstilbud vårsesongen 2021

Oversikt over kurs Bodø Røde Kors tilbyr våre frivillige og medlemmer. Alle kurs er gratis.

Nytt av året er Startkurs, der nye frivillige skal få de ferdighetene og den forståelsen som trengs for å gjøre en frivillig innsats for Røde Kors. Du kan også være med på startkurs om du er nysgjerrig på Røde Kors og ønsker å vite mer før du melder deg som frivillig. Kurset varer i ca 3 timer og gir deltakerne kunnskap om Røde Kors sin historie, verdigrunnlag og arbeidet vi gjør. Du fåt grunnleggende kunnskap om førstehjelp, psykososial førstehjelp og kjennskap til Røde Kors som beredskapsorganisasjon. Kurset er obligatorisk for nye frivillige. 

Så lenge koronatiltakene varer er vi avhengige av god oversikt over antall deltakere, og det vil også være begrensninger på hvor mange som kan være med. Ønsker du å delta på ett eller flere kurs er det derfor viktig at du melder deg på. Det gjør du ved å sende epost til: vera.isachsen@redcross.no.

Besøksvennkurs 
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Onsdag 20 januar kl 18.00-21.00. 
Kurset er obligatorisk for alle som skal være besøksvenner.

Kurs i psykososial førstehjelp 
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Tirsdag 26 januar kl 18.00-21.00 

Startkurs
Sted: Barnas hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Torsdag 04. februar 18.00-21.00

Startkurs 
Sted: Barnas hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Torsdag 25. januar 18.00-21.00

Besøksvennkurs 
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Tirsdag 16. mars kl 18.00-21.00. 
Kurset er obligatorisk for alle som skal være besøksvenner.

Startkurs 
Sted: Barnas hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Onsdag 24. mars 18.00-21.00

Kurs i psykososial førstehjelp 
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Mandag 12. april kl 18.00-21.00 

Startkurs 
Sted: Barnas hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Torsdag 15. april 18.00-21.00

Røde Kors førstehjelpskurs
Sted: Røde Kors-huset, Parallellen 14 
Tid: Onsdag 21. april kl 18.00-21.00 

Røde Kors førstehjelpskurs
Sted: Røde Kors-huset, Parallellen 14 
Tid: Torsdag 29. april kl 18.00-21.00 

Besøksvennkurs 
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Tirsdag 11. mai kl 18.00-21.00. 
Kurset er obligatorisk for alle som skal være besøksvenner.

Startkurs 
Sted: Barnas hus, Tordenskjoldsgate 11
Tid: Onsdag 26. mai 18.00-21.00

Bodø Røde Kors hjelpekorps har egen kursplan, ta kontakt om du ønsker å bli med i hjelpekorpset.