Tom Solli ble pensjonist høsten 2023 og hadde fortsatt mye å gi. Da meldte han seg som frivillig i Bodø Røde Kors som besøksvenn for dem som føler seg ensomme og ønsker noen å prate med.

Tom er besøksvenn i Bodø Røde Kors: - Blir inspirert av gode menneskemøter

Tom Solli (68) har alltid vært opptatt av frivillighet. Da han ble pensjonist høsten 2023, hadde han fortsatt mye å gi, og meldte seg som frivillig i Bodø Røde Kors som besøksvenn.

- Familien med tre små barn bodde på Inndyr i Gildeskål på åttitallet. Jeg fant raskt ut at på et lite sted var man nødt til å engasjere seg for at det skulle finnes fritidstilbud, forteller Tom.

Han ble aktiv i styrene til idrettslag og korps. Etter noen år flyttet familien til Svolvær, og der fortsatte Tom i korpset for voksne. Tom har alltid sett på frivilligheten som et lim i samfunnet, og helt nødvendig for at samfunnet skal fungere godt. Nå synger Tom i Bodø Domkor, og skal ha stor konsert i Domkirka samme dag som vi snakker med ham om å være frivillig i Bodø Røde Kors.

En konsertutfordring tar han på strak arm, som han gjorde da han som 24-åring flyttet fra hjembyen Oslo til konas hjemsted i Gildeskål, og nå som besøksvenn og med i ledergruppa for besøkstjenesten i Bodø Røde Kors. Tom er i tillegg beredskapsvakt i Røde Kors og tilkalles om en større uventet hendelse skulle skje.

Tom Solli på biblioteket
Besøksvenn Tom Solli er opptatt av å få til fine møter mellom mennesker som ikke kjenner hverandre.

Fine møter mellom mennesker

- Som pensjonist hadde jeg både tid og lyst til å bidra i en frivillig organisasjon. Det var en fin prosess å finne ut av hva jeg hadde lyst til å bruke tiden min til. Verdiene i Røde Kors som en nøytral, humanistisk og ikke-voldelig organisasjon gjorde det lett å klikke på “Bli Frivillig”-knappen på nettsidene, beskriver Tom.

Årene med lederjobber innen helse og omsorg i nordlandskommuner og kirkeverge hadde også vist Tom hvor viktig de frivilliges innsats er. Den urolige situasjonen i verden gjør at mange sitter hjemme alene og er redde. Dette fikk Tom til å søke seg til besøkstjenesten i Bodø Røde Kors.

- Mange er ensomme i dag, og av ulike årsaker. En besøksvenn besøker sin vert hjemme eller de kan møtes på kafé eller for en prat og hyggelig samvær, utdyper han. - Mange beskriver å være besøksvenn som hjelp til selvhjelp. Det stiller jeg meg bak!

Givende arbeid

Før Tom kunne få tildelt en besøksvert, deltok han på oppstartkurs for frivillige i Røde Kors. Kurset gir en innføring i Røde Kors sine verdier, tankesett, aktiviteter og rollen som frivillig. Etter dette fulgte et besøksvennkurs.
Siden da har Tom møtt sin besøksvert hver 14. dag til et par timers kafébesøk med trivelig prat om løst og fast. Tom sin besøksvert er en kunnskapsrik, eldre mann, som har lært ham mye om Bodø bys historie. Tom tror gleden over selskapet er gjensidig.

- Besøksverten min setter pris på at jeg henter ham hjemme og tar han med ut. Vi trives i hverandres selskap, legger Tom til.

Hvor mye en besøksvenn forteller om seg selv og engasjerer seg, avhenger av besøksverten, mener Tom. Vert og venn blir involvert i hverandre og får en relasjon. Tom har hørt om tilfeller hvor de organiserte Røde Kors-besøkene ble erstattet av et nært privat vennskap på eget initiativ. At møtene gagner begge når det fungerer godt, er helt sikkert. Det er ikke alltid at forbindelser mellom vert og venn blir like vellykkede. Da prøver Røde Kors å koble ny vert og venn. Tom vil også rydde av veien eventuelle misforståelser om besøksvennens rolle. At en besøksvenn ikke erstatter den kommunale hjemmetjenesten eller andre helsetilbud. En besøksvenn er et sosialt supplement for å inkludere og se alle.

- Min erfaring er at vi kommer langt med å stille med åpent sinn når vi møter noen vi ikke kjenner. Vi kommer langt ved å lytte til hva den andre sier, vise respekt og akseptere hverandres ulikheter. La samtaleemnene være opp til besøksverten, er Toms råd til nye besøksvenner.

Lederrollen i Bodø Røde Kors

Da Tom meldte seg som besøksvenn, skrev han at med sin bakgrunn kunne han også bidra i en lederrolle i Bodø Røde Kors. Alle som melder seg som frivillig i Røde Kors blir invitert til en samtale for å avklare hvilke Røde Kors-aktiviteter som passer best å delta på for den nye frivillige. I samtalen Tom hadde med Røde Kors, ble Tom spurt om å være med med i ledergruppen for besøkstjenesten. Dette passet Tom perfekt!

- Jeg er med på å koble besøksvenner som drar på besøk, med besøksverter som skal få besøk. Målet er å få til fine møter mellom mennesker som ikke kjenner hverandre.

Tom angrer ikke på at han ble besøksvenn.

Tom Solli på kafé
Mange besøksverter setter pris på et hyggelig kafébesøk. Besøksvenn Tom Solli i Bodø Røde Kors møter sin besøksvert to ganger i måneden.

Bli frivillig!

Det er langt flere som ønsker besøksvenner enn Bodø Røde Kors har tilgang på. Røde Kors trenger flere besøksvenner, både unge og eldre, kvinner og menn. Tom anbefaler varmt å bli besøksvenn. Det er også mulig å engasjere seg som kursholder eller andre lederoppgaver i besøkstjenesten, uavhengig av om du er aktiv besøksvenn eller ei.

- Det betyr mye å kunne besøke noen som trenger det. Det gir glede for både den som får besøk og vi som er på besøk!

Se video med Tom her:


Ønsker du å bli besøksvenn eller å få en besøksvenn, ta kontakt med oss i Bodø Røde Kors!

Røde Kors samfunnsmål nr. 4 Fellesskap og livsmestring.png