Mio Kristiansen er frivillig i Bodø Røde Kors

Nytt kurs for deg som har lyst til å bidra i arbeidet for barn og unge

Vi trenger flere frivillige, og arrangerer et helt nytt kurs for deg som vil jobbe med barn og unge i Bodø Røde Kors .

Bodø Røde Kors arrangerer en rekke aktiviteter for barn og unge, og vi trenger flere frivillige til å bidra i arbeidet. Vi har aktiviteter som leksehjelp, Fellesverket - en møteplass for unge fra 13-18 år, Barnas Røde Kors - BARK - sitt tilbud om fritidsaktiviteter, og Ferie for alle - et ferietilbud for lavinntektsfamilier.

Hensikten med kurset er å øke tryggheten og kompetansen som frivillig i ditt møte med barn og unge, særlig dem som har en vanskelig livssituasjon.

Kurset passer for deg som er eller skal bli en del av Røde Kors’ aktiviteter for barn og unge.

Vil du vite mer om hvordan det er å være frivillig?
Mio Steffensen er en av våre frivillige i Bodø Røde Kors som deler sine erfaringer.

- Å være frivillig gir mye tilbake!

Mio Steffensen, frivillig i Bodø Røde Kors

Les mer om Mio her

Om kurset

Vi arrangerer kurset tirsdag 7.5. kl. 18.00-21.00 i Røde Kors-gården i Storgata 54, 4. etasje.

Det blir undervisning i plenum, diskusjoner, dialog, refleksjoner og gruppeoppgaver.

På kurset får du:

Kjennskap til humanitære behov blant barn og unge i Norge, sentrale rettigheter for barn og unge, og Røde Kors sitt arbeid på dette feltet.
Kunnskap om hva det vil si å være frivillig i møte med barn og unge i Røde Kors. Du får verktøy for å skape trygg aktivitet.
Kjennskap til retningslinjer for aktiviteten du skal være frivillig i, og hva som forventes av deg som frivillig.

At du har interesse for å bidra til at aktivitetene oppleves som trygge, sosiale inkluderingsarenaer for barna og de unge som deltar, er en forutsetning. Du må ha gjennomført startkurs for nye frivillige, og helst ha gjennomført en mottakssamtale med oss før du deltar på kurset.

For mer informasjon om kurset og påmelding, ta kontakt med oss!

202312-Selveste-Magnus-Heieraas-Bodø-Røde-Kors-portrett-420x525px
Selveste Magnus Heieraas
Ansvarlig for Fellesverket Bodø
Kontorsted
Fellesverket
E-post
magnus.heieraas@redcross.no
Mobil
93 62 99 86