Styret i Bodø Røde Kors

Bodø Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som består av følgende medlemmer:

Styreleder Erik-André Sølberg 
Epost: leder@bodork.no
Tlf. 91 17 79 26

Nestleder Salamatu Winningah
Epost: s.winn@outlook.com

Styremedlem Gro Eli Stoltenberg

Styremedlem Håkon Renolen

Styremedlem Lisbeth Lunde

Styremedlem hjelpekorps Henning Hansen 
Epost: hjelpekorps@bodork.no

Styremedlem omsorg Torild Jakobsen
Epost: omsorg@bodork.no

Varamedlemmer: Jon-Arne Nymo og Ida Gudding Johnsen