Styret i Bodø Røde Kors 2024

Styret i Bodø Røde Kors

Bodø Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som består av følgende medlemmer:

Styreleder Erik-André Sølberg 
E-post: leder@bodork.no
Tlf. 91 17 79 26

Nestleder Lars Nedrevåg

Styremedlem Håkon Renolen 

Styremedlem Nils-Are Johnsplass

Styremedlem Wigdis Korsvik

Varamedlem Kjellaug Ellingsen

Varamedlem Hege Stenhammer

Styremedlem Hjelpekorps Henning Hanssen 
E-post: hjelpekorps@bodork.no

Styremedlem Omsorg Hanne Myrvang
E-post: post@bodork.no

Styremedlem Ungdom Leah Sofie Myhre

Bildet viser fra venstre:
Nils Are Johnsplass, Tom Solli, Wigdis Korsvik, Erik Andre Sølberg, Kjellaug Ellingsen, Hanne Myrvang, Håkon Renolen, Lars Nedrevåg