Styret i Bodø Røde Kors

Bodø Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som består av følgende medlemmer:

Styreleder Øystein Nystad
Epost: leder@bodork.no
Tlf. 907 46359

Nestleder Per-Helge Røbekk
Tlf. 94844607

Styremedlem Håkon Renolen

Styremedlem Jorunn Anda Aronsen

Styremedlem Lisbeth Lunde

Styremedlem hjelpekorps Gunnar Anderssen
Epost: hjelpekorps@bodork.no

Styremedlem omsorg Torild Jakobsen
Epost: omsorg@bodork.no

Styremedlem ungdom Marit Halvorsen Bekkhus
Epost: marithb951@yahoo.com

Varamedlemmer: Jon-Arne Nymo og Baida Aljubori